Logo PZFP
pl   |   en

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 12 marca 2017 r.

14.03.2017 r.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 do 12 marca 2017 r. uruchomiono 2 714 naborów wniosków na kwotę 204,1 mld zł. Od uruchomienia programów do 12 marca 2017 r. złożono 46 189 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 273,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 172,0 mld zł. Do 12 marca 2017 r. podpisano z beneficjentami 13 234 umowy o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 81,2 mld zł.

« Powrót do listy aktualności