Logo PZFP
pl   |   en

Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z POWERa

11.04.2017 r.

4 kwietnia br. odbyła się konferencja otwierająca program  oferujący kompleksowe wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

Realizatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W projekcie przewidziano ponad 135 mln zł na preferencyjne pożyczki oraz ponad 4 mln zł na reporęczenia. Fundusze pochodzą z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Dzięki wykorzystaniu tych środków, wsparcie uzyska minimum 2 030 Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i powstanie co najmniej 1250 miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej. Ze względu na zwrotny charakter ww. instrumentów, pula środków przeznaczonych na wsparcie PES będzie stale rosła w wyniku zasilania jej środkami pochodzącymi ze spłat wcześniej udzielonych pożyczek. Projekt jest rozszerzoną kontynuacją oferty dostępnej w pilotażu finansowania ekonomii społecznej realizowanym również przez BGK w ramach Działania 1.4 Programu Kapitał Ludzki.

BGK pełni rolę menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, tj. zarządza projektem, a pożyczki dla PES udostępniane są przez pośredników finansowych wybranych przez BGK w trybie przetargu. Projekt jest współfinansowany z Programu Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej”.

Podczas konferencji została również uroczyście podpisana umowa pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, powołująca Fundusz Gwarancyjny KFPS. W ramach funduszu, podmiotom ekonomii społecznej zostaną udostępnione gwarancje, które pozwolą zwiększyć dostępność rynkowych źródeł finansowania, dzięki istotnemu zmniejszeniu ryzyka zobowiązań zaciąganych przez te podmioty w instytucjach finansowych działających na warunkach komercyjnych. Na realizację tego instrumentu przewidziano łącznie około 24 mln zł. W przypadku potwierdzenia zapotrzebowania na instrument, działalność Funduszu będzie kontynuowana do końca 2021 r.

« Powrót do listy aktualności