Logo PZFP
pl   |   en

Szkolenie specjalistyczne w Warszawie dotyczące pomocy publicznej i pomocy de minimis

12.04.2017 r.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie specjalistyczne, którego celem jest zaprezentowanie obowiązków beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w odniesieniu do udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji w zakresie tematu szkoleń.

Szkolenie odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. w godz.8.00-16.00 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie poprawnie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej na adres e-mail specjalistyczne@mazowia.eu  do 25 kwietnia do godziny 12:00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym materiały szkoleniowe i wyżywienie. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych, firm i organizacji, beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu dla województwa mazowieckiego. Program szkolenia:

  • 8:00-9:00 - Rejestracja uczestników szkolenia, powitalna kawa, wydanie materiałów szkoleniowych,

  • 9:00-10:30 - Ogólne informacje na temat pomocy publicznej,

  • 10:30-10:45 - Przerwa kawowa,

  • 10:45-12:15 - Ogólne zasady kwalifikowalności kosztów w projektach pomocy publicznej  (cele, koszty kwalifikowane, intensywność),

  • 12:15-13:00 - Przerwa obiadowa,

  • 13:00-14:30 - Rodzaje pomocy publicznej w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (cele, koszty kwalifikowane, intensywność) c.d.,

  • 14:30-14:45 - Przerwa kawowa,

  • 14:45-15:30 - Pomoc de minimis,

15:30-16:00 - Sesja pytań indywidualnych, konsultacje indywidualne.

« Powrót do listy aktualności