Logo PZFP
pl   |   en

Harmonogram naborów wniosków w Regionalnym Programie dla województwa Śląskiego

26.05.2017 r.

Opublikowano Harmonogram naborów wniosków w Regionalnym Programie dla województwa śląskiego.

Zarząd Województwa Śląskiego 23 maja br. zaktualizował harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oto wykaz zmian w dokumencie: Dodano nowe nabory w ramach poniższych działań/poddziałań: Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Północny, Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Zachodni, Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Północny, Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Północny, Poddziałanie 8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Północny, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Północny, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Zachodni, Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Zachodni, Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Północny, Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Północny. Przyśpieszono terminy ogłoszenia naborów dla poniższych poddziałań: Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT, Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Południowy. Zwiększono alokację naborów w ramach poniższych poddziałań: Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Północny, Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Zachodni..

Opublikowano Harmonogram naborów wniosków w Regionalnym Programie dla województwa śląskiego.

Zarząd Województwa Śląskiego 23 maja br. zaktualizował harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oto wykaz zmian w dokumencie: Dodano nowe nabory w ramach poniższych działań/poddziałań: Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Północny, Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Zachodni, Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Północny, Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Północny, Poddziałanie 8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Północny, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Północny, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Zachodni, Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Zachodni, Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Północny, Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Północny. Przyśpieszono terminy ogłoszenia naborów dla poniższych poddziałań: Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT, Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Południowy. Zwiększono alokację naborów w ramach poniższych poddziałań: Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Północny, Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Zachodni..

« Powrót do listy aktualności