Logo PZFP
pl   |   en

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Podkarpackiego w zakresie kwalifikowania wydatków z Programu dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

07.06.2017 r.

Opublikowano Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Podkarpackiego w zakresie kwalifikowania wydatków z Programu dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

23 maja 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). Zmienione Wytyczne są stosowane od dnia ogłoszenia Komunikatu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, tj. od 26 maja 2017 r.

« Powrót do listy aktualności