Logo PZFP
pl   |   en

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

16.06.2017 r.

Opublikowano zaktualizowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2017 rok.

Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. Jednocześnie  Instytucja  Zarządzająca  informuje, że zgodnie z  art.  47   ustawy  z  dnia  11  lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w  zakresie  polityki  spójności  finansowanych  w  perspektywie finansowej 2014- 2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn zm.) dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że aktualizacja nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji.

« Powrót do listy aktualności