Logo PZFP
pl   |   en

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO dla województw: łódzkiego i warmińsko-mazurskiego

29.06.2017 r.

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO dla województw: łódzkiego i warmińsko-mazurskiego.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego zawiera m.in. informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów. Załączniki znajdują się tutaj.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdza Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego etapami:

  • 29 czerwca 2015 r.: Priorytet 12 Pomoc Techniczna (ostatnia aktualizacja 5.08.2016 r.);

  • 19 sierpnia 2015 r.: Priorytet 10 Regionalny rynek pracy (ostatnia aktualizacja 06.03.2017 r.),

  • Priorytet 7 Infrastruktura transportowa (ostatnia aktualizacja 23.01.2017 r.);

  • 29 września 2015 r.: Priorytet 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur (ostatnia aktualizacja 25.05.2017 r.), Priorytet 2 Kadry dla gospodarki (ostatnia aktualizacja 25.05.2017 r.), Priorytet 10 Regionalny rynek pracy (ostatnia aktualizacja 04.04.2017 r.), Priorytet 11 Włączenie społeczne (ostatnia aktualizacja 28.06.2017 r.);

  • 11 grudnia 2015 r.: Priorytet 3 Cyfrowy region (aktualizacja 16.01.2017 r.), Priorytet 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych (ostatnia aktualizacja 26.06.2017 r.);

  • 22 grudnia 2015 r. Priorytet 4 Efektywność energetyczna (ostatnia aktualizacja 26.06.2017 r.), Priorytet 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów (ostatnia aktualizacja 26.06.2017 r.);

  • 29 stycznia 2016 r. Priorytet 6 Kultura i dziedzictwo (ostatnia aktualizacja 30.01.2017 r.);

  • 5 maja 2016 r. Priorytet 8 Obszary wymagające rewitalizacji (ostatnia aktualizacja 25.05.2017 r.)

            Załączniki znajdują się tutaj.

« Powrót do listy aktualności