Logo PZFP
pl   |   en

Kwartalny Raport NBP o sytuacji na rynku pracy

02.08.2017 r.

NBP opublikował kwartalny Raport o rynku pracy. Opracowanie zawiera podsumowanie najważniejszych informacji o rynku pracy dostępnych w momencie przygotowywania. Cennym uzupełnieniem komentowanych informacji są wyniki badań i analiz przedstawione w ramkach do raportu.

Z publikacji dowiadujemy się m.in.:

  1. Jaki wpływ na niektóre wskaźniki rynku pracy miały nieregularne aktualizacje populacji w BAEL?

  2. Co wiemy o liczbie imigrantów w Polsce?

  3. Jakich formalności muszą dopełnić cudzoziemcy, aby uzyskać prawo pobytu i podjąć pracę w Polsce?

  4. Jak zmienia się sytuacja emigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii i Niemczech?

  5. Jak szybko rosną oczekiwania płacowe osób bezrobotnych?

« Powrót do listy aktualności