Logo PZFP
pl   |   en

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

03.08.2017 r.

Zmieniony dokument jest stosowany od 2 sierpnia 2017 r. (od dnia ogłoszenia Komunikatu Zarządu Województwa Podkarpackiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego).

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji SZOOP RPO WP 2014-2020 (z dnia 27 czerwca 2017 r.) dotyczą wyłącznie aktualizacji załącznika nr 5 do SZOOP RPO WP 2014-2020 - Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego.

« Powrót do listy aktualności