Logo PZFP
pl   |   en

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020

08.08.2017 r.

4 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1045/17 zmieniającą uchwałę Nr 930/16 w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR).

W wytycznych uzupełniono zapisy dotyczące Poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych (dla typów projektu 2 i 4). Ponadto doprecyzowano zapisy w zakresie zasady faktycznego poniesienia wydatku (podrozdział 6.4) oraz zamówień do 50 tys. złotych netto (sekcja 6.5.1).

Dokument został przygotowany zgodnie z postanowieniami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz powiela i uzupełnia warunki i procedury w nich określone.

« Powrót do listy aktualności