Logo PZFP
pl   |   en

Szkolenia w woj. łódzkim

25.08.2017 r.

W najbliższym czasie w woj. łódzkim odbędą się szkolenia dla mieszkańców regionu dot. realizacji projektów w ramach RPO woj. łódzkiego. Szkolenia organizowane są przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim

Pierwsze ze szkoleń nosi nazwę „Rozliczanie projektów unijnych w ramach RPO WŁ 2014 – 2020”. Najbliższe szkolenia odbędą się:

  • 7 września 2017 r. w godz. 8:15-15:00 (rejestracja od godz. 8:00), sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź ul. Traugutta 21/23 - XVII piętro. Formularz zgłoszeniowy.

  • 19 września 2017 r. w godz. 8:15-15:00 (rejestracja od godz. 8:00), sala konferencyjna Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12 - I piętro. Formularz zgłoszeniowy

  • 27 września 2017 r. w godz. 8:15-15:00 (rejestracja od godz. 8:00), sala konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro. Formularz zgłoszeniowy.

Poruszane zagadnienia: źródła informacji o Funduszach Europejskich, wnioski z przeprowadzonej analizy – podsumowanie, obowiązki podmiotów rozliczających projekty. Zasady prawidłowego rozliczania projektów UE, wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, uproszczone metody rozliczania wydatków, kwalifikowalność kosztów i wydatków 2014 – 2020, konkurencyjność i równe traktowanie przy wyborze wykonawców, przykłady nieprawidłowości w dokumentacji rozliczeniowej projektu, zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane, rozliczanie efektów końcowych projektu, konsultacje indywidualne.

Drugie szkolenie nosi nazwę „Przygotowanie studium wykonalności w ramach RPO WŁ 2014 – 2020”. Najbliższe szkolenia odbędą się:

  • 6 września 2017 r. w godz. 8:15 - 15:00 (rejestracja od godz. 8:00), sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź, ul. Traugutta 21/23 - XVII piętro. Formularz zgłoszeniowy.

  • 20 września 2017 r. w godz. 8:15 - 15:00 (rejestracja od godz. 8:00), sala konferencyjna B Urzędu Miasta w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1 - II piętro. Formularz zgłoszeniowy.

  • 28 września 2017 r. w godz. 8:15 - 15:00 (rejestracja od godz. 8:00), sala konferencyjna Urzędu Miasta w Bełchatowie, ul. Kościuszki 15 – I piętro. Formularz zgłoszeniowy.

Poruszane zagadnienia: źródła informacji o Funduszach Europejskich, wnioski z przeprowadzonej analizy – podsumowanie, definicja celów projektu, identyfikacja projektu, analiza otoczenia społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem dokumentów strategicznych, analiza wykonalności, analiza finansowa, analiza Kosztów i Korzyści (Ekonomiczna), konsultacje indywidualne.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (20 osób na każde szkolenie) o udziale w szkoleniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie do godz. 12:00.

« Powrót do listy aktualności