Logo PZFP
pl   |   en

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnych Programów Operacyjnych Województw Małopolskiego i Wielkopolskiego

02.10.2017 r.

Dostępne są zaktualizowane wersje Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych Regionalnych Programów Operacyjnych Województw Małopolskiego i Wielkopolskiego.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy programu regionalnego. Zawiera między innymi informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów.

« Powrót do listy aktualności