Logo PZFP
pl   |   en

Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

10.10.2017 r.

Główne zmiany w dokumencie wynikają m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian w Umowie Partnerstwa oraz doświadczeń IK UP w zakresie koordynowania realizacji projektów dotyczących włączenia społecznego.

Uwagi do zmian zaproponowanych w Wytycznych wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać na załączonym formularzu do 25 października 2017 r. na adres e-mail: anna.komorowska@mr.gov.pl oraz piotr.rogowiecki@pzfp.pl

« Powrót do listy aktualności