Logo PZFP
pl   |   en

Prezes PZFP wziął udział w debacie „Rzeczpospolitej” pt.: „Zwrotne instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w regionalnych i krajowych programach operacyjnych”

12.10.2017 r.

11 października w redakcji „Rzeczpospolitej” odbyła się debata pt.: „Zwrotne instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w regionalnych i krajowych programach operacyjnych”. Nasz Związek reprezentował Pan Prezes Marek Mika.

Debata odbyła się w ramach cyklu „Rzecz o funduszach UE”, który „Rzeczpospolita” od kilku miesięcy realizuje na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Oprócz Pana Prezesa wzięli w niej udział:

  1. Pan Adam Hamryszczak, Wiceminister Rozwoju,

  2. Pani Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Dyrektor Zarządzająca pionem funduszy europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego,

  3. Pan Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,

  4. Pan Marek Szczepański, ekspert ds. zwrotnych instrumentów finansowych UE.

Dyskusja trwała półtorej godziny i w przeważającej części była poświęcona aktualnemu procesowi wyboru pośredników finansowych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Dyskusja była świetną okazją do wymiany z decydentami naszych spostrzeżeń i doświadczeń związanych m.in. z przetargami organizowanymi przez BGK. Prezes PZFP w sposób merytoryczny i jednocześnie zdecydowany podkreślał zasługi funduszy pożyczkowych zarówno dla rozwoju instrumentów finansowych, jak i samego sektora MŚP. W wyraźny sposób wskazywał na te cechy funduszy, które decydują o ich profesjonalizmie. Generalny wydźwięk debaty jest taki, że instrumenty zwrotne są rozwiązaniem bardziej efektywnym niż dotacje, a fundusze pożyczkowe to istotny partner we wdrażaniu aktualnej perspektywy finansowej UE w przedmiotowym obszarze.

Z zapisem video debaty można zapoznać się tutaj (początek – 10min 23sek.).

Debaty redakcyjne „Rzeczpospolitej” to spotkania organizowane przez dziennik dotyczące różnych zagadnień społecznych i gospodarczych. Zawsze jednak gośćmi są wysocy rangą przedstawiciele organizacji i organów pełniących istotną rolę w danym obszarze. Tym bardziej cieszy to, że przedstawicie PZFP został poproszony o udział w spotkaniu.

« Powrót do listy aktualności