Logo PZFP
pl   |   en

Badanie NBP dotyczące kondycji sektora przedsiębiorstw

18.10.2017 r.

NBP opublikował wyniki swojego cyklicznego badania obrazującego sytuację w sektorze przedsiębiorstw.

"Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw..." publikowana jest zwyczajowo w drugiej połowie stycznia, kwietnia, lipca i października. Celem raportu jest ocena i prognoza koniunktury w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Raport jest przygotowywany w oparciu o kwartalne badania ankietowe, prowadzone przez NBP od 1997 r.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją. Główne wnioski z badania to:

  1. Kondycja przedsiębiorstw w III kwartale pozostała dobra zwłaszcza od strony popytowej.

  2. Firmy spodziewają się przyspieszenia inflacji.

  3. Przedsiębiorstwa nadal planują zwiększać zatrudnienie oraz fundusz płac.

  4. Dynamika inwestycji jest dodatnia ale bez wyraźnego przyspieszenia.

  5. Pogłębia się spadek rentowności i płynności w  sektorze przedsiębiorstw.

  6. Popyt na kredyt pozostaje niski.

« Powrót do listy aktualności