Logo PZFP
pl   |   en

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO Województwa Małopolskiego na rok 2020

25.09.2020 r.

Członkowie PZFP odnoszą dalsze sukcesy

22.09.2020 r.
Z dumą odnotowujemy to, że nasi Członkowie dominują w postępowaniach BGK dotyczących wyboru pośredników finansowych. W cz. VI postępowaniu Wybór przez BGK Pośredników Finansowych na potrzeby realizacji instrumentu finansowego „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego

21.09.2020 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych...

Stopy procentowe NBP bez zmian

18.09.2020 r.
15 września br. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:     stopa referencyjna 0,10% w skali rocznej;     stopa lombardowa 0,50% w skali...

Prace Grupy Roboczej PZFP ds. wypracowania rekomendacji w zakresie kształtu instrumentów finansowych wdrażanych w perspektywie 2021 – 2027

17.09.2020 r.
16 września odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej PZFP ds. wypracowania rekomendacji w zakresie kształtu instrumentów finansowych wdrażanych w perspektywie 2021 – 2027. W trakcie długiej i merytorycznej dyskusji poruszono takie kwestie jak m.in.: problem wkładu...

Kolejne sukcesy naszych Członków

15.09.2020 r.
Członkowie PZFP odnoszą kolejne sukcesy na polu sięgania po kapitał pożyczkowy. W cz. IV postępowania Wybór przez BGK Pośredników Finansowych na potrzeby realizacji instrumentu finansowego „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności – FPWP POIR” – sygn....

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

14.09.2020 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów,...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla POWER na 2020 rok

14.09.2020 r.
Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla POWER na 2020 rok. Dokument zawiera zestawienie terminów konkursów dla...
         Strona 1 z 185