Logo PZFP
pl   |   en

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

03.06.2019 r.

Uroczystości wręczenia nagród X edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” oraz Konwersatorium FDPA „Polska wieś w XXI wieku – Stereotypy i obawy wobec obcych

31.05.2019 r.
Zachęcamy do udziału w konwersatorium FDPA „Polska wieś w XXI wieku – Stereotypy i obawy wobec obcych. W imieniu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w uroczystości wręczenia nagród X edycji konkursu „Polska wieś...

Szkolenie w Warszawie pn. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie o dofinansowanie oraz osiąganie wskaźników i ryzyka z tym związane w ramach RPO WM 2014-2020. Zamówienia publiczne realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zmiany w zasadach kwal

31.05.2019 r.
Zachęcamy do udziału w szkoleniu pn. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie o dofinansowanie oraz osiąganie wskaźników i ryzyka z tym związane w ramach RPO WM 2014-2020. Zamówienia publiczne realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zmiany w zasadach kwalifikowalności...

Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok

30.05.2019 r.
Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok. Dokument zawiera harmonogram naborów wniosków o...

Walne Zebranie Członków PZFP za nami

27.05.2019 r.
23 maja w Starych Jabłonkach odbyło się Walne Zebranie Członków PZFP. Wybrano władze Związku nowej kadencji. Zarząd w dotychczasowym składzie, tj.: Marek Mika – Prezes Zarządu. Katarzyna Sabarańska – Wiceprezes Zarządu. Barbara...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na 2019 rok

27.05.2019 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

20.05.2019 r.
14 maja 2019 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 796/19 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020

17.05.2019 r.
         Strona 2 z 157