Logo PZFP
pl   |   en

Konferencja „Nowe technologie i programy dla mikrofinansów” - 11 grudnia 2018 r., Warszawa

26.11.2018 r.
Informujemy o tym, że 11 grudnia br. w Centrum Bankowo-Finansowym przy ul. Nowy Świat 6/11 w Warszawie odbędzie się konferencja „Nowe technologie i programy dla mikrofinansów. Wydarzenie organizuje Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii...

Projekt Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

23.11.2018 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu zmiany horyzontalnych Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków...

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku

22.11.2018 r.

Efekty „Programu gwarancji de minimis"

22.11.2018 r.
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 12 listopada 2018 r., złożono 95 904 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 594,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 363,0 mld zł....

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

20.11.2018 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Regionalnym Programie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019

19.11.2018 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Regionalnym Programie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2018

15.11.2018 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

15.11.2018 r.
Opublikowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego...
         Strona 2 z 145