Logo PZFP
pl   |   en

Walne Zebranie Członków PZFP odbędzie się 24 czerwca

22.05.2020 r.
Informujemy o tym, że tegoroczne WZC PZFP odbędzie się 24 czerwca.   Walne Zebranie będzie miało miejsce w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich. Jest to związane z epidemią COVID-19. Także ze względu na epidemię w tym roku Walnemu Zebraniu...

Będą kolejne środki na pożyczki płynnościowe z POIR

21.05.2020 r.
Ponad 500 milionów złotych w prawie tysiącu wniosków po niespełna 2 tygodniach naboru wniosków o pożyczkę z Funduszy Europejskich dla firm dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Pierwsze pieniądze zostały już wypłacone. W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstw...

Zmiana i częściowe zawieszenie stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS

21.05.2020 r.
19 maja 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zmianie oraz częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

20.05.2020 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dokument zawiera między innymi informacje o części działań, typach projektów i...

Kolejne sukcesy naszych Członków

18.05.2020 r.
Z przyjemnością informujemy o tym, że nasi Członkowie odnoszą kolejne sukcesy w przetargach BGK na wybór pośredników finansowych. Lubelska Fundacja Rozwoju w konsorcjum z Polskim Funduszem Gwarancyjnym sp. z o.o. złożyła najlepszą ofertę w cz. III przetargu Wybór...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2020 rok

18.05.2020 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2020 w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

15.05.2020 r.
         Strona 2 z 178