Logo PZFP
pl   |   en

Wyjaśnienia do specustawy funduszowej

07.07.2020 r.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało wyjaśnienia do wybranych przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych...

Kolejne sukcesy Członków PZFP

06.07.2020 r.
Rozstrzygnięto postępowanie Wybór przez BGK Pośredników Finansowych na potrzeby realizacji instrumentu finansowego „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności – FPWP POIR” – sygn. DZZK/86/DIF/2020. Z przyjemnością odnotowujemy to, że w aż 6 z 8 części najlepsze...

Więcej środków na pożyczki płynnościowe

06.07.2020 r.
Ze względu na duże zainteresowanie antykryzysowymi pożyczkami płynnościowymi dla firm z funduszy unijnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększyło z 550 milionów do 1,05 miliarda złotych pulę środków na ten instrument. 2 lipca minister Małgorzata...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Opolskiego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

06.07.2020 r.

Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

03.07.2020 r.
Zaktualizowano Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Przedstawiamy Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata...

Nowa wersja Europejskiego Kodeksu dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów

02.07.2020 r.
Komisja Europejska zaktualizowała Europejski kodeks dobrego postępowania w zakresie mikrokredytów, aby odzwierciedlić zmieniające się realia rynkowe i uwzględnić szeroką gamę dostawców w sektorze mikrofinansowania w Europie. Wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r....

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

30.06.2020 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Regionalnym Programie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2020

30.06.2020 r.
         Strona 2 z 182