Logo PZFP
pl   |   en

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

31.08.2020 r.
Zaktualizowano Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego. 27 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr 2522/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął...

Akademia aktywności zawodowej OCWP - zachęcamy do udziału

27.08.2020 r.
Zachęcamy mieszkańców powiatów pabianickiego, wieluńskiego, zduńskowolskiego, poddębickiego, łaskiego, sieradzkiego (województwo łódzkie) w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy do uczestnictwa w projekcie Ostrowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości...

Nowelizacja ustawy budżetowej na 2020 rok

27.08.2020 r.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020. Dokument trafił już do Sejmu. Przewiduje się, że w całym 2020 roku PKB obniży się o 4,6%, po raz pierwszy od początku lat 90, wobec wzrostu...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego na 2020 rok

27.08.2020 r.

Kolejny sukces Członka PZFP

24.08.2020 r.
Po raz kolejny Członek PZFP złożył najlepszą ofertę w postępowaniu BGK na wybór pośredników finansowych. Polska Fundacja Przedsiębiorczości złożyła najlepszą ofertę w cz. I przetargu BGK  „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego

24.08.2020 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu na lata 2014-2020 na rok 2020

21.08.2020 r.

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

20.08.2020 r.
         Strona 3 z 185