Logo PZFP
pl   |   en

Raporty dotyczące rynku pożyczek

Raporty Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych to  kolejne opracowania naszej Organizacji poświęcone analizie najistotniejszych zjawisk, zachowań i wyników finansowo-ekonomicznych, które charakteryzują sektor funduszy pożyczkowych w Polsce w następujących po sobie latach.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych - RAPORT 2019                                                                                  pobierz>   

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych - RAPORT 2018                                                                                  pobierz>   

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych - RAPORT 2017                                                                                  pobierz>   

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych - RAPORT 2016                                                                                    pobierz>

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych - RAPORT 2015 (wersja polska)                                                      pobierz>

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych - RAPORT 2015 (wersja angielska)                                                 pobierz>

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych - RAPORT 2014                                                                                 pobierz>

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych - RAPORT 2013                                                                                 pobierz>

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych - RAPORT 2012                                                                                pobierz> 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych - RAPORT 2011                                                                                 pobierz>
Polski Związek Funduszy Pożyczkowych - RAPORT 2010
Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce, według stanu na 31.12.2010 r.
Polski Związek Funduszy Pożyczkowych - RAPORT 2011 (wersja angielska)

Loan funds in Poland, current status and development perspecitves, as of 31.12.2010

Wyniki działalności funduszy pożyczkowych w pierwszej połowie 2011r. - informacja skrótowa

Plik 1Plik 2 , Plik 3