Logo PZFP
pl   |   en

Zmiana wysokości stopy referencyjnej

04.01.2013 r.
Od dnia 01 stycznia 2013 roku obniżona została wartośc bazowej stopy referencyjnej dla Polski do 4,80%. Źródło

Odsetki od środków unijnych, a podatek CIT

12.12.2011 r.
W dniu 9 grudnia br. Najwyższy Sąd Administracyjny rozpatrzył sprawę, która dotyczyła interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości zwolnienia z podatku CIT odsetek od środków pochodzących z dotacji z Unii Europejskiej ulokowanych na bankowych lokatach...

Pojawiło się nowe rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO

25.11.2011 r.

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

04.11.2011 r.
Ustawa do pobrania tutaj.

Ocena zakresu wykorzystania materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżetów) w projektach realizowanych przez beneficjentów w ramach PO KL

03.11.2011 r.
Ocena do pobrania tutaj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis

03.11.2011 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów do pobrania tutaj

Tabela marż

03.11.2011 r.
Tabela do pobrania tutaj

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące nowej metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych

03.11.2011 r.
Wyjaśnienia do pobrania tutaj
         Strona 2 z 3