Logo PZFP
pl   |   en

Co zrobić, aby zostać członkiem PZFP?


Do Związku mogą należeć zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne zainteresowane efektywnym rozwojem systemu funduszy pożyczkowych wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorców.


Każdy członek Związku musi spełniać następujące warunki:


  • jest zaangażowany w działania związane z funduszami pożyczkowymi, działającymi głównie jako organizacje pozarządowe i zainteresowany w rozwoju systemu funduszy pożyczkowych o charakterze non-profit
  • zobowiązuje się do przestrzegania statutu Związku


Członkowie Związku zobowiązani są:


  • aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Związku
  • dbać o jego dobre imię oraz wzrost roli i znaczenia Związku
  • popierać i czynnie realizować zadania Związku
  • przestrzegać postanowień statutu i władz Związku oraz powszechnie obowiązującego prawa
  • regularnie opłacać składki

Jeżeli zechcesz przystąpić do Związku Funduszy Pożyczkowych – wypełnij deklarację i prześlij na adres PZFP – Druki Deklaracji.