Logo PZFP
pl   |   en

Misja i cele Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych (PZFP)

 
Polski Związek Funduszy Pożyczkowych ma na celu:
 
  • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i krajowym,
  • Reprezentowanie na szczeblu ogólnokrajowym interesów funduszy pożyczkowych oraz wspieranie ich działań zmierzających do rozwoju regionów,
  • Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa gospodarczego wspierającego rozwój przedsiębiorczości,
  • Organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości w zakresie funduszy pożyczkowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
  • Współpraca z instytucjami rządowymi, ustawodawczymi, samorządowymi, pozarządowymi, finansowymi i innymi realizującymi podobne cele w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i funduszy pożyczkowych,
  • Promocja funduszy pożyczkowych,
  • Współdziałanie z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, tworzenia warunków finansowania i wymiany doświadczeń dotyczących funduszy pożyczkowych,
  • Podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu kwalifikacji i wiedzy polskich MŚP,
  • Wspieranie procesu integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską oraz ułatwianie funduszom pożyczkowym współpracy z partnerami zagranicznymi.