Logo PZFP
pl   |   en

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego i Mazowieckiego

17.05.2018 r.
Opublikowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego i Mazowieckiego. 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do...

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na 2018 rok

16.05.2018 r.

Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020

15.05.2018 r.
Opublikowano Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020. Wytyczne określają warunki procesu desygnacji instytucji zaangażowanych w realizację...

BGK promuje pożyczki unijne

11.05.2018 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego promuje na swojej stronie internetowej pożyczki unijne, udzielane także przez Członków PZFP BGK pod hasłem „Pożyczki unijne” w tym miejscu promuje pożyczki udzielane przez podmioty...

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO Województw Dolnośląskiego i Świętokrzyskiego

11.05.2018 r.
Opublikowano Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO Województw Dolnośląskiego i Świętokrzyskiego. 10 maja 2018 r. uchwałą nr 5280/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

08.05.2018 r.
NBP opublikował wyniki kwartalnej ankiety nt. sytuacji na rynku kredytowym. W I kwartale 2018 r. kryteria udzielania kredytów we wszystkich analizowanych segmentach rynku kredytowego nie zmieniły się istotnie....

Zaktualizowane harmonogramy naboru wniosków w programach krajowych i regionalnych

07.05.2018 r.
Zaktualizowano harmonogram naboru wniosków POWER oraz w szeregu regionalnych programów operacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym Harmonogramem naboru wniosków na...

Kolejny raz Członek PZFP wygrywa przetarg

26.04.2018 r.
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu w obszarze pożyczki termomodernizacyjnej dla przedsiębiorstw. Przetarg BGK Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Termomodernizacyjna...
         Strona 1 z 133