Logo PZFP
pl   |   en

Regionalny Program Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

04.05.2021 r.
12 kwietnia 2021 roku Komisja Europejska wydała Decyzję Wykonawczą nr C(2021) 2606 zmieniającą Decyzję Wykonawczą C(2015) 887 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny...

Dalsze zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój w odpowiedzi na pandemię

30.04.2021 r.
27 kwietnia br. strona Polska otrzymała formalną notyfikację decyzji Komisji Europejskiej i od tego dnia obowiązuje nowa wersja PO WER. Zmiana dotyczy czasowego zastosowania stopy...

Webinarium z zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r. po nowelizacji ustawy

29.04.2021 r.
Zachęcamy do udziału w webinarium dotyczącym prawa zamówień publicznych (agenda). Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-12 maja, w godz. 9:00-15:00 na platformie MS TEAMS. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok

28.04.2021 r.

Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

28.04.2021 r.
19 kwietnia 2021 r. został opublikowany komunikat w sprawie zmienionych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków...

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

27.04.2021 r.

Dobre wieści z polskiej gospodarki

21.04.2021 r.
GUS opublikował optymistyczne dane dotyczące polskiej gospodarki. W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 18,9% w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy to notowano spadek o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lutym...

Negocjacje kontraktu programowego w woj. Kujawsko-Pomorskim

20.04.2021 r.
Od początku marca trwają rozmowy z przedstawicielami wszystkich 16 województw dotyczące negocjacji kontraktu programowego w ramach programów regionalnych na lata 2021-2027. Podczas kolejnego spotkania, które odbyło się 15 kwietnia, wiceminister Waldemar Buda rozmawiał z...
         Strona 1 z 200