Logo PZFP
pl   |   en

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na 2019 rok

25.03.2019 r.

Znamy już datę i miejsce tegorocznego Walnego Zebrania Członków PZFP

22.03.2019 r.
Tegoroczne Walne Zebranie Członków PZFP, wraz z konferencją sektora mikrofinansowego, odbędzie się w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach w dniach 23-24 maja. Prosimy o rezerwację powyższej daty w Państwa kalendarzach.

Raport Banku Pekao S.A. o sytuacji MŚP w 2018 roku

21.03.2019 r.
Bank Pekao od dziewięciu lat przygotowuje badanie polskich przedsiębiorstw pod tytułem „Raport o sytuacji firm”. Celem Raportu jest analiza, na podstawie wypełnionych ankiet, sytuacji polskich przedsiębiorstw w różnych wymiarach ich działalności.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na 2019 rok

20.03.2019 r.

Zaktualizowano Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

19.03.2019 r.

Spotkanie Instytucji Finansujących z BGK za nami

18.03.2019 r.
W dniach 14-15 marca w Jachrance odbywało się spotkanie Instytucji Finansujących z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego. Reprezentanci funduszy pożyczkowych i poręczeniowych mieli okazje zapoznać się z najnowszymi informacjami z zakresu wdrażania instrumentów zwrotnych....

Kolejne sukcesy Członków PZFP

08.03.2019 r.
Rozstrzygnięto kolejne części przetargu „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa” – Poddziałanie II.3.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata...

Warsztat dotyczący analizy oceny ryzyka pożyczkowego za nami

08.03.2019 r.
7 marca w Warszawie odbyły się warsztaty „Ocena ryzyka pożyczkowego przedsiębiorców w działalności obrotowej i inwestycyjnej”. Spotkanie zostało zorganizowane przez PZFP i Fundację Microfinance Centre. W szkoleniu uczestniczyli nasi Członkowie. W zajęciach wzięło udział...
         Strona 1 z 152