Logo PZFP
pl   |   en

Cztery projekty zmian wytycznych

17.11.2017 r.
Opublikowano projekty zmian wytycznych w czterech obszarach. Projekt zmian wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata...

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Polska Wschodnia 2014-2020

15.11.2017 r.
Od 14 listopada 2017 r. obowiązuje zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu             Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wprowadzone zmiany polegały na aktualizacji załącznika nr 4, tj. Wykazu...

Projekt zmian wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020

15.11.2017 r.

Członkowie PZFP będą wspierać rozwój turystyki

14.11.2017 r.
10 listopada 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał ostatnią umowę na udzielenie Pożyczek na Rozwój Turystyki - z konsorcjum ECDF S.A. i Mega Sonic S.A. Dzięki temu wsparcie otrzymają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w...

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

14.11.2017 r.
Opublikowano Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokument jest poradnikiem dla potencjalnych wnioskodawców i...

Komentarz PZFP do danych GUS dot. dynamiki cen w październiku

13.11.2017 r.
Zgodnie z informacjami podanymi przez Główny Urząd Statystyczny ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w październiku br. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4%, natomiast w ujęciu rocznym o 2,1 proc. Patrząc przez pryzmat całego roku inflacja w ujęciu rocznym na...

Harmonogram naborów wniosków w Regionalnym Programie Województwa Śląskiego na rok 2018

13.11.2017 r.
Opublikowano Harmonogram naborów wniosków w Regionalnym Programie Województwa Śląskiego na rok 2018. Dokument zawiera zestawienie naborów wniosków o dofinansowanie...

Stopy procentowe bez zmian

08.11.2017 r.
8 listopada odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Wysokość stóp procentowych nie uległa zmianie. Tym samym stopa referencyjna pozostanie w wysokości 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., a stopa redyskonta weksli 1,75 proc. Decyzja jest...
         Strona 1 z 121