Logo PZFP
pl   |   en

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 17 września 2017 r.

19.09.2017 r.
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 17 września 2017 r. złożono 64 202 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 403,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 249,7 mld zł....

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego

19.09.2017 r.
Zaktualizowano Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego. Dokument uzupełnia zapisy Regionalnego Programu dla województwa...

Zatrudnienie wciąż rośnie ale sytuacja na rynku pracy zagraża rozwojowi gospodarczemu

18.09.2017 r.
Zgodnie z informacjami podanymi przez Główny Urząd Statystyczny, w sierpniu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,6% r/r i wyniosło 6025,6 tys. osób, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wzrosło o 6,6% r/r i ukształtowało się na...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Regionalnym Programie Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

15.09.2017 r.
25 sierpnia 2017 r. uchwałą 1374/17 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął Harmonogram naborów dla...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

15.09.2017 r.
Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dokument zawiera między innymi informacje o części działań, typach...

Przedstawiciel PZFP po raz kolejny weźmie udział w rozstrzygnięciu konkursu „Innowator Mazowsza”

14.09.2017 r.
Dyrektor Biura PZFP, Piotr Rogowiecki po raz kolejny otrzymał od Pana Marszałka Adama Struzika zaproszenie do udziału w pracach Grupy Roboczej w kategorii Młoda Innowacyjna Firma biorącej udział w rozstrzygnięciu Konkursu Innowator Mazowsza (IX edycja). „Innowator Mazowsza” to...

20. edycja Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

14.09.2017 r.
Polska gospodarka staje się coraz bardziej konkurencyjna i dynamiczna. Z roku na rok rośnie udział firm w tworzeniu PKB. Powstaje coraz więcej przedsiębiorstw i miejsc pracy. Firmy wyraźnie zwiększają wydatki rozwojowe. Poprawa nastrojów przedsiębiorców zanotowana w połowie 2017...

Interpretacja wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków - publikacja zapytań ofertowych

14.09.2017 r.
W nawiązaniu do komunikatu z 29 sierpnia 2017 r. o zmianie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, PARP informuje o swojej interpretacji...
         Strona 1 z 116