Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

Zaktualizowano Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego.

27 września 2021 r. Uchwałą nr 4323/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Drukuj