Odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące projektu ustawy wdrożeniowej

7 października odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące projektu ustawy wdrożeniowej. Przebiegu spotkania „pilnował” Dyrektor Biura PZFP.

Przytłaczająca większość zgłoszonych uwag dotyczyła nieprawidłowego przebiegu konsultacji dokumentu z zainteresowanymi organizacjami. Jak się okazuje projekt był konsultowany z bardzo wąskim gronem podmiotów.

W toku dyskusji nie pojawiły się kwestie związane z wdrażaniem instrumentów finansowych.

Z przebiegiem dyskusji można zapoznać się tutaj.

Drukuj