Realizacja badania ewaluacyjnego w woj. Śląskim

Rozpoczęto kolejne badanie pn. „Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”.

Ocenianie będzie zaplanowane wsparcie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Jednym z elementów badania jest poznanie potrzeb i opinii potencjalnych beneficjentów, mających już doświadczenia we wdrażaniu projektów z RPO WSL 2014-2020. Badanie przeprowadzą Firmy EVALU Sp. z o.o. oraz Ecorys Polska Sp. z o.o.

Przedstawiciele wykonawców badania, w okresie październik-grudzień br., mogą zgłaszać się z prośbą o udzielenie wywiadu telefonicznego lub udział w ankiecie internetowej do beneficjentów projektów z RPO WSL 2014-2020. Przekazywane dane będą poufne i wykorzystane tylko do przeprowadzenia badania. Wszystkie działania realizowane będą w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

Zakończenie badania zaplanowano na grudzień 2021 r.

Drukuj