Stopy procentowe po raz kolejny w górę

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 4 stycznia br. podjęła decyzje co do wysokości stóp procentowych.

Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc do poziomu:

Drukuj