Zakończyły się konsultacje nowego RPO dla woj. Kujawsko-Pomorskiego

Zakończyły się konsultacje społeczne Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027. Budżet programu to 1 753 miliony euro, zakładany termin uruchomienia to lipiec.

Zorganizowano 23 spotkania konsultacyjne (m.in. dla największych miast, powiatów i partnerów społeczno-gospodarczych w największych miastach regionu) oraz 4 wysłuchania branżowe (przedsiębiorczość, środowisko i transport, zdrowie i sprawy społeczne, polityka terytorialna). Do FEdKP złożono łącznie blisko 900 uwag (314 dotyczyło konieczności utworzenia ośrodka opieki paliatywnej we Włocławku).

Negocjacje programu z Komisją Europejską rozpoczną w marcu, KE powinna zaakceptować go w maju. Start programu zaplanowano na lipiec.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z zestawieniem uwag

Projekt FEdKP

Drukuj