Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 86 217 inwestycji o łącznej wartości 516,9 mld zł.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 14 lutego 2021 roku złożono 171 945 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 833,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 517,6 mld zł, tj. 150,0 procent funduszy na lata 2014-2020.

Do 14 lutego 2021 roku podpisano z beneficjentami 86 217 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 516,9 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 314,5 mld zł, czyli 91,1 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 269,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 179,3 mld zł, co stanowi 52,0 procent alokacji.

 

Drukuj