Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Rozpoczęcie procedury powoływania Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

W związku z przyjęciem przez Komisję Europejską dnia 7 grudnia 2022 roku programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Instytucja Zarządzająca rozpoczęła procedurę mającą na celu powołanie składu Komitetu Monitorującego Program.

Zgodnie z art. 38 rozporządzenia ramowego Instytucja Zarządzająca powołuje Komitet Monitorujący w terminie do 3 miesięcy od daty zatwierdzenia programu przez Komisję. 

Komitet Monitorujący to organ, który będzie powołany przez Instytucję Zarządzającą w formie uchwały. Będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą w programie. Zadania Komitetu są określone w art. 40 rozporządzenia ramowego dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Sposób działania Komitetu Monitorującego doprecyzuje regulamin, który zostanie przyjęty w postaci uchwały Komitetu na pierwszym posiedzeniu. 

 13 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził procedurę powoływania oraz kryteria wyboru członków Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Na podstawie Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027 Instytucja Zarządzająca przedstawia kryteria, które powinny spełniać osoby wyznaczane do Komitetu Monitorującego FEWL 2021-2027.

Kandydaci na członków i zastępców w Komitecie Monitorującym oraz obserwatorów:

  • muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, co oznacza, że danej osobie nie można zarzucić zachowania sprzecznego z normami moralnymi, etycznymi lub prawnymi;
  • muszą posiadać kompetencje lub wiedzę oraz doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programu lub w dziedzinie będącej przedmiotem jego interwencji;
  • pożądane jest doświadczenie związane z pracą w Komitecie Monitorującym, pozytywna rekomendacja Instytucji Zarządzającej, a także aktywny udział i zaangażowanie w konsultowaniu przygotowania programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Drukuj  

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".