Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

PZFP interweniuje w BGK w sprawie Pożyczki Płynnościowej POIR

Skierowaliśmy do BGK pismo dotyczące instrumentu finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR. Postulujemy przedłużenie do 30 czerwca 2024 roku maksymalnego terminu rozliczenia przez pożyczkobiorców pożyczek

Zwróciliśmy uwagę na to, że ze zrozumieniem podchodzimy do tego, że zamówienia w ramach prawa opcji były udzielane stosunkowo późno, co wynikało z terminu podjęcia decyzji o dokonaniu przesunięcia środków finansowych na ten cel w ramach środków unijnych pozostających w dyspozycji Polski. W praktyce jednak przełożyło się to na sytuację w której część klientów, a tym samym pośredników finansowych może mieć trudności z dotrzymaniem terminu rozliczenia wydatków poniesionych ze środków pożyczki, który obecnie mija z końcem bieżącego roku. W szczególności dotyczy to tych pożyczek, które zawierają w sobie komponent inwestycyjny. Racjonalnym zachowaniem pożyczkobiorców jest bowiem to, że dokonują oni wydatków inwestycyjnych dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji pożyczkowej i otrzymaniu środków finansowych. Dopiero wówczas możliwe jest faktyczne rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. W praktyce oznacza to, że decyzje pożyczkowe podejmowane na końcowym etapie budowy portfela pożyczkowego uniemożliwią sfinansowanie ze środków pożyczki części inwestycyjnej. Sama realizacja nowego przedsięwzięcia biznesowego (np. zakup nowej maszyny) jest procesem czasochłonnym, co przekłada się na wydłużenie terminu w którym możliwe jest dokonanie rozliczenia pożyczki u pośrednika finansowego. Pamiętać należy o tym, że tempo dokonywania tych czynności przez przedsiębiorców jest różne, ponieważ charakteryzują się oni indywidualnymi poziomami sprawności działania. Pośrednik finansowy udzielający pożyczki nie ma, w tym obszarze, żadnego realnego wpływu na działania pożyczkobiorcy. Jednocześnie, brak rozliczenia pożyczki skutkuje jej wyłączeniem z portfela i koniecznością proporcjonalnego zwrotu wynagrodzenia. W efekcie opisywanej sytuacji ostatecznie ukaranym podmiotem będzie, oprócz klienta, pośrednik finansowy, który w rzeczywistości nie ponosi żadnej winy za niedotrzymanie obecnego terminu na rozliczenie pożyczek.


Drukuj  

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".