Zarząd Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych

W skład zarządu wchodzą:

Marek Mika - Prezes Zarządu

Katarzyna Sabarańska - Wiceprezes Zarządu

Barbara Bąkowska - Wiceprezes Zarządu

Marek Górecki - Członek Zarządu

Janusz Hawrył - Członek Zarządu