Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Konferencja „Wdrażanie instrumentów zwrotnych w perspektywie 2021-2027” za nami

28 listopada w Sielpi Wielkiej odbyła się, organizowana przez PZFP, konferencja „Wdrażanie instrumentów zwrotnych w perspektywie 2021-2027”.

W wydarzeniu wzięło udział niemal 60 przedstawicieli funduszy pożyczkowych. Mieliśmy przyjemność gościć czworo przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego: Pana Dyrektora Pawła Chorążęgo, Pana Dyrektora Macieja Henkiela, Pana Dyrektora Macieja Grupińskiego i Panią Katarzynę Pawłowską.

W trakcie debaty padło wiele spostrzeżeń, wniosków i postulatów dotyczących wdrażania instrumentów pożyczkowych. Najwięcej głosów dotyczyło wynagrodzeń partnerów finansujących, ich wynagrodzeń, wkładu własnego, tempa budowy portfela, terminów ogłaszania kolejnych postępowań przetargowych, a także współpracy pomiędzy samymi funduszami.

Wszystkie postulaty zostaną zebrane przez Związek i przekazane odpowiednim organom.

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2023 r.

GUS opublikował opracowanie obrazujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju w październiku 2023 r.

Dokument to krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Ponadto ‒ z częstotliwością kwartalną ‒ m.in. szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii, informacje dotyczące wyników finansowych oraz nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych.

Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2022 r.

NBP opublikował opracowanie dotyczące rozwoju systemu finansowego w Polsce w 2022 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2022 r. to cykliczne opracowanie przedstawiające funkcjonowanie systemu finansowego (instytucji i rynków finansowych) w danym roku. Analizą objęto również infrastrukturę systemu finansowego oraz regulacje prawne kształtujące warunki jego działania. Zaprezentowano także perspektywę kształtowania się dynamiki akcji kredytowej do 2025 roku.

Na koniec 2022 r. relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB wyniosła 117% i ze względu na szybszy wzrost PKB niż aktywów sektora finansowego, obniżyła się w porównaniu ze stanem na koniec 2021 r. Polski sektor finansowy, w tym sektor bankowy, w porównaniu z najwyżej rozwiniętymi gospodarczo krajami, nie jest nadmiernie rozwinięty.

Sektor bankowy w Polsce, podobnie jak w innych krajach regionu, był największą częścią systemu finansowego. Na koniec 2022 r. aktywa banków stanowiły około 76% aktywów polskiego systemu finansowego. Największą pozycję w aktywach sektora bankowego stanowiły, podobnie jak w minionych latach, kredyty dla sektora niefinansowego – w tym kredyty dla gospodarstw domowych, a drugą pod względem wartości – papiery skarbowe i gwarantowane przez Skarb Państwa.

Rynek obligacji skarbowych pozostawał w 2022 r. dominującym segmentem krajowego rynku długoterminowych papierów dłużnych. Największy udział w strukturze inwestorów na rynku obligacji skarbowych zachowały banki krajowe, które na koniec 2022 r. posiadały obligacje skarbowe o wartości 353,8 mld zł.

800 milionów złotych dla Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju będzie operatorem i jednostką wdrażającą instrumenty finansowe w regionie:  pożyczki i pożyczki częściowo umarzalne.

Całkowita wartość projektu to dokładnie 986 343 765,91 zł, z czego 829 230 814,64 zł to dofinansowanie ze środków unijnych. Stosowną umowę podpisano 30 października.

Dominującym kierunkiem jest wsparcie dla MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. To jest ponad 300 mln zł, a kolejne 600 milionów, ale podzielone już na drobniejsze kwoty, to wsparcie na przykład termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, wsparcie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Są tam także elementy gospodarki obiegu zamkniętego, czyli wykorzystanie surowców, które w przedsiębiorstwach stają się odpadami po to, by zmniejszać obciążenie  dla środowiska, a także OZE, czyli pozyskiwanie energii z naturalnych źródeł – wylicza prezes Kamila Radziecka.

W szczegółach podział wygląda następująco:

  • 360 mln zł – wzrost konkurencyjności MŚP;
  • 196 mln zł – efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego;
  • 140 mln zł – odnawialne źródła energii;
  • 47 mln zł – efektywność energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
  • 61 mln zł – efektywności energetyczna przedsiębiorstw;
  • 25 mln zł – gospodarka obiegu zamkniętego.

Pierwsze wsparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw ma być do dyspozycji już w styczniu przyszłego roku. Jeszcze w listopadzie KPFR przeprowadzi postępowanie na  wybór instytucji finansowej, która będzie pośrednikiem, z którym beneficjenci podpisywać będą  swe umowy. Wsparcie w pozostałych obszarach planuje się uruchomić do końca II kwartału 2024 roku.    

Kolejne bezpłatne szkolenie dla Członków PZFP za nami

9 listopada Członkowie PZFP brali udział w zorganizowanym wspólnie z Fundacją Microfinance Centre warsztacie „Określanie Statusu MŚP.” W wydarzeniu wzięło udział ponad 170 pracowników naszych Członków.

Celem szkolenia było przedstawienie praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej oraz orzecznictwa TSUE w zakresie oceny statusu MŚP, a także określenie kluczowych zagadnień praktycznych, związanych z ustalaniem powiązań między przedsiębiorstwami.

Warsztat miał za zadanie przygotować uczestników do ustalania oraz weryfikacji statusu mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa, tak aby po zakończeniu szkolenia uczestnik posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do praktycznego stosowania definicji MŚP.

Studia podyplomowe studia podyplomowe pt.: "Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów"

Od grudnia w Szkole Głównej Handlowej ruszają studia podyplomowe "Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów".

Informacja od uczelni:

„Dołącz do elitarnej grupy specjalistów, kształcąc się na Studiach Podyplomowych Instytucje i Instrumenty Finansowe w Politykach Rozwoju Regionów w SGH. Poznaj działanie regionalnych instytucji finansowych, zgłębiając praktyczne zasady, które napędzają rozwój gospodarczy. Pod okiem najwyższej klasy ekspertów oraz praktyków, odkryjesz tajniki zarządzania, projektowania i monitorowania instrumentów finansowych. To unikalne połączenie teorii i praktyki w partnerstwie SGH i OSRFR gwarantuje przewagę na rynku pracy. Nie przegap okazji - rekrutacja trwa do końca listopada! Dołącz do nas i kształtuj finansową przyszłość swojego regionu.”

Szczegóły znajdują się tutaj.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".