Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa

30 czerwca 2022 r. oficjalnie zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa między Komisją Europejską a polskim rządem.

Łączna kwota, którą w oparciu o Umowę Partnerstwa będziemy mogli przeznaczyć na realizację projektów w całej Polsce, wynosi 76 mld euro. To przekłada się na 348 mld zł. Na polski budżet Umowy Partnerstwa składa się pięć funduszy unijnych, z których zostaną sfinansowane poszczególne programy krajowe, regionalne i transgraniczne oraz inne mechanizmy wsparcia. Są to :

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 47,4 mld euro.
 2. Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) – 12,9 mld euro.
 3. Fundusz Spójności (FS) – 11,3 mld euro.
 4. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – 3,8 mld euro.
 5. Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA) – 0,5 mld euro

Przyznane Polsce pieniądze będzie trzeba wydać w oparciu o sześć Celów Polityki Spójności:

 1. Bardziej inteligentna Europa – 12,9 mld euro.
 2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa – 21,9 mld euro.
 3. Lepiej połączona Europa – 15,7 mld euro.
 4. Bardziej społeczna Europa – 16,6 mld euro.
 5. Europa bliżej obywateli – 2,4 mld euro.
 6. Sprawiedliwa transformacja – 3,7 mld euro.

            Obecnie na etapie szczegółowych uzgodnień znajduje się osiem nowych programów krajowych:

 1. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) – 24 mld euro.
 2. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – 8 mld euro.
 3. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – 2 mld euro.
 4. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – 2,6 mld euro.
 5. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – 4 mld euro.
 6. Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) – 550 mln euro.
 7. Fundusze Europejskie dla Rybactwa (PFER) – 512 mln euro.
 8. Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) – 525 mln euro.

Umowa jest najważniejszym dokumentem, który określa współpracę między Unią Europejską a Polską. To uzgodniona z Komisją Europejską kompleksowa strategia wykorzystania funduszy europejskich w obecnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Stanowi realizację krajowych dokumentów takich jak Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju oraz – wynikających z niej – strategii sektorowych. Zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych oraz programów regionalnych.

Regionalny Program Województwa Łódzkiego 2014-2020

Zaktualizowano Regionalny Program Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Celem Programu jest zwiększanie konkurencyjności regionu oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych.

Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. prowadzi konsultacje z regionalnymi instytucjami finansowymi województwa Śląskiego

Celem konsultacji jest przygotowanie i wdrożenie nowych instrumentów finansowych, dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom oraz samorządom regionu.

Zaproszono  dostawców usług pożyczkowych do wypełnienia przygotowanych przez Śląski Fundusz Rozwoju ankiet. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi opracowane zostaną zasady wdrażania nowych instrumentów finansowych, które następnie zostaną udostępnione operatorom docelowych produktów.

Unijne wsparcie dla Pomorza. Kontrakt programowy podpisany

Ponad 1,75 mld euro z polityki spójności na lata 2021-2027 otrzyma województwo pomorskie na program regionalny. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisali kontrakt programowy.

Kontrakt programowy to dokument, który szczegółowo określa wielkość i sposób wydatkowania pieniędzy unijnych przewidzianych dla każdego z 16. regionów w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.

Duży nacisk zostanie położony na wsparcie przedsiębiorczości i B+R, gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu oraz działań związanych z włączeniem społecznym. Część z uzgodnionych w kontrakcie programowym przedsięwzięć ma charakter długofalowy i stanowi kontynuację działań już realizowanych dzięki wsparciu funduszy UE. Po zatwierdzeniu uzgodnionego dokumentu przez Brukselę będzie można przeznaczać pieniądze na poszczególne działania i rozpisywać konkursy.

Zmiany w projektach RPO

Nastąpiły zmiany w projektach regionalnych programów operacyjnych.

O 47,7 mln euro więcej otrzyma woj. Podlaskie na realizację inwestycji i przedsięwzięć, dofinansowywanych z Unii Europejskiej. Tym samym budżet naszego programu regionalnego wzrósł do blisko 1,3 mld euro. Więcej o 142 mln euro będzie również do podziału w ramach programu dla Polski Wschodniej.

Woj. Lubuskie - w wyniku podziału dodatkowych środków unijnych - otrzyma 53,3 mln euro więcej, a więc obecnie alokacja na nową perspektywę dla regionu wynosi blisko 915 mln euro (było 861,5 mln).

Dodatkowe 92 mln euro przekazano także dla woj. Łódzkiego. Ta kwota powiększa pulę pieniędzy unijnych do wykorzystania w regionie na najbliższe lata do ponad 2,7 mld euro. Główne wzmocnienie będzie dotyczyło polityki społecznej. Na te cele zapisanych zostało 83,5 mln zł. Zwiększy się też pula na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – o 8,8 mln zł. Dzięki zmianom program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 wyniesie dokładnie 2 mld 728 mln euro.

Podkarpacie również otrzyma dodatkowe środki. Regionalny program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 będzie większy. Pierwotna kwota, jaką miało otrzymać województwo wynosiła  2 mld 181 mln euro. Teraz ta pula została zwiększona o ponad 84,5 mln euro. Ostatecznie w ramach nowego programu regionalnego FEP region otrzyma do wykorzystania aż 2 mld 265 mln euro.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".