Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania.

RPO dla Podlasia prawie gotowy

Nowy RPO dla Podlasia ma rekordowy budżet – 1,25 mld euro. Jest o 37 mln euro większy niż jego odpowiednik, realizowany w latach 2014-2020. Na każdego mieszkańca województwa ma przypaść 1062 euro. Tym samym Podlaskie plasuje się na drugim miejscu wśród województw pod względem wzrostu wartości w porównaniu z poprzednim programem

Konsultacje na temat FEdP trwały od 25 listopada do 29 grudnia 2021 r. Przez ten czas mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do projektu – wpłynęło 179 opinii od przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, organizacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych. W trakcie konsultacji odbyły się również dwa tzw. wysłuchania publiczne (6 i 15 grudnia), podczas których uczestnicy przedstawili swoje uwagi i opinie na temat program.

Uczestnicy wysłuchań wskazywali m.in. na potrzebę współpracy przedsiębiorstw z nauką, wspieranie technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwiązań cyfrowych, wsparcie dużych firm, eksportu, kształcenia, w szczególności zawodowego. Podkreślali wagę wdrażania wsparcia z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych czy priorytetowe podejście do inwestycji na obszarach cennych przyrodniczo.

Zmiana wysokości stopy bazowej

Od 1 lutego 2022 roku wartość bazowej stopy referencyjnej dla Polski wzrasta z 1,21% do 2,04%.

Stopa referencyjna to stopa oprocentowania wykorzystywana do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak: pożyczka, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty. Do dnia 30 czerwca 2008 r. była ona okresowo ustalana przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów i publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Konsultacje nowego RPO dla Podkarpacia

W Jasionce odbyła konferencja konsultacyjna, związana z nowym programem regionalnym województwa Podkarpackiego.

Podkarpackie zajmuje 5 miejsce w kraju pod względem wysokości przyznanego wsparcia dla programów regionalnych. Porównując do perspektywy finansowej 2014-2020, region otrzyma ponad 67 mln euro więcej. Budżet na lata 2021-2027, który wyniesie ponad 2,181 mln euro, co stanowi 103,2% puli na lata 2014-2020. Udział województwa w sumie dla wszystkich programów regionalnych wzrósł z 6,8% na 7,7% - jest to największy wzrost budżetu – w porównaniu z perspektywą 2014-2020.  

Podkarpacie będzie też mogło korzystać ze środków z programu dla Polski Wschodniej. W nowej perspektywie program będzie miał budżet w wysokości 2,5 mld euro. Z programu dla Polski Wschodniej skorzystają regiony: lubelski, podkarpacki, podlaski, świętokrzyski i warmińsko-mazurski. Nowością jest to, że obejmie on także statystyczny subregion mazowiecki regionalny (bez Warszawy i otaczających ją 9 powiatów).

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów i beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania z Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

15 listopada 2021 roku mocą Uchwały nr 1060/21 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".