Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Ustawa wdrożeniowa na lata 2021-2027 przyjęta przez rząd

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, przedłożony przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa stanowi podstawę dla realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów dotyczących polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027. Nowe przepisy wynikają z rozpoczęcia w 2021 r. nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityki spójności z budżetu UE. Ustawa wprowadza mechanizmy koordynacji programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności. Określa również zasady i podstawowe dokumenty służące wdrażaniu funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności. W ustawie wprowadza się także szczegółowe przepisy dotyczące Krajowego Planu Odbudowy.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dokument uzupełnia zapisy Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zawiera on między innymi informacje o tym, na jakie projekty będzie można otrzymać dofinansowanie, kto może starać się o środki unijne i jakie są kryteria wyboru projektów. Ponadto wskazane są poziomy dofinansowania.

Instrument dla pośredników finansowych w Pomorskim – RFR

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. 4 lutego 2022 r. rozpoczął Nabór Wniosków o udzielenie Instrumentu Finansowego – Pożyczka Ogólnorozwojowa II dla Instytucji Finansowych.

Głównym celem udzielanego finansowania w ramach Pożyczki Ogólnorozwojowej II jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o charakterze ogólnorozwojowym realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego.

Środki z Pożyczki Ogólnorozwojowej II będą udzielane na finansowanie o charakterze inwestycyjnym, obrotowym i inwestycyjno-obrotowym.

Alokacja środków przeznaczona na Limit Instrumentu Finansowego w ramach Naboru wynosi 50 000 000,00 PLN, przy czym Instytucja Finansowa może wnioskować o kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN i nie większą niż 20 000 000,00 PLN. Szczegółowe parametry i warunki finansowe określono w Regulaminie Naboru.

Nabór prowadzony jest w trybie zamkniętym do 28.02.2022 r. Wszystkie wymagane dokumenty znajdują się tutaj.

Kolejna podwyżka stóp procentowych NBP

8 lutego 2022 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Podjęta została decyzja o kolejnym podniesieniu stóp procentowych.

Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc do poziomu:

  • stopa referencyjna 2,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 3,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 2,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 2,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 2,85% w skali rocznej;

Informacja po posiedzeniu.

Podsumowanie konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Małopolska Przyszłości

Zarząd Województwa Małopolskiego podsumował konsultacje społeczne nowego programu regionalnego.

W ocenie władz regionu zgłoszone uwagi i zaangażowanie w ten proces świadczą o dużym znaczeniu dla małopolskiej społeczności sposobu wykorzystania środków europejskich w ramach programu regionalnego.

Raport z konsultacji społecznych.

MFR ogłasza nabór wniosków na Linię Pożyczkową

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. ogłasza nabór Wniosków o udzielenie Linii pożyczkowej z przeznaczeniem na Pożyczki Uniwersalne dla małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

O udzielenie Linii pożyczkowej mogą ubiegać się podmioty, których przedmiotem działalności jest udzielanie w sposób stały i profesjonalny pożyczek na rzecz MŚP, w szczególności podmioty prowadzące fundusz pożyczkowy, banki spółdzielcze, banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe w rozumieniu Prawa Bankowego.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o Linię pożyczkową w wysokości:

  • 5 000 000 PLN,
  • 10 000 000 PLN,
  • 15 000 000PLN.

Łączna wartość środków przeznaczona na nabór (alokacja) wynosi nie więcej niż 35 000 000,00 PLN. Uzupełnione Wnioski wraz z załącznikami można przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie od 7 do 21 lutego br. do godziny 16.00. Planowany termin publikacji wyników oceny merytorycznej wniosków to 10 marca 2022 r., z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie postanowień Regulaminu.

Szczegółowe zasady naboru i oceny Wniosków określa „Regulamin udzielania Linii pożyczkowej z przeznaczeniem na Pożyczki Uniwersalne dla MŚP” Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania dostępne są tutaj. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień, zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".