Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Podsumowanie wsparcia rozwoju turystyki w Polsce Wschodniej

Ponad 800 firm, 153 mln zł udzielonego wsparcia, blisko 800 nowych turystycznych atrakcji w Polsce Wschodniej – mija 5 lat od uruchomienia pożyczek dla branży turystycznej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka.

 W 2017 roku wybrane w przetargu przez BGK instytucje finansujące udzieliły firmom z Polski Wschodniej pierwszych pożyczek. Całkowity, odnawialny budżet instrumentu to 200 mln zł. Do tej pory ze wsparcia skorzystało ponad 800 mikro-, małych i średnich firm z branży turystycznej i okołoturystycznej z Polski Wschodniej. Łączna kwota udzielonych pożyczek to 153 mln zł. Pozyskane środki firmy przeznaczyły nie tylko na rozwój działalności, ale też, w czasie pandemii – na utrzymanie płynności finansowej.

Instrument Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to środki krajowe, których dysponentem jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, zarządza nimi Bank Gospodarstwa Krajowego, a dystrybucją w województwach zajmują się instytucje finansujące. Instrument wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej, chcące zainwestować w Polsce Wschodniej, czyli w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim. Całkowity budżet instrumentu to ok. 200 mln zł. Pożyczki będą udzielane do 2026 roku.

Z dumą dodajemy to, że istotną rolę odgrywali, we wdrażaniu przedmiotowego instrumentu, Członkowie PZFP.

Wsparcie branży turystycznej w Polsce Wschodniej będzie kontynuowane w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Kolejne sukcesy naszych Członków

Kolejne części „przetargu płynnościowego” padły „łupem” naszych Członków.

W częściach XI, XII, XVI i XIX najlepsze oferty złożyły odpowiednio: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.+ konsorcjum w składzie: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.+ Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Dobre wieści z gospodarki

Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo w III kwartale 2021 r. wzrósł realnie o 5,3% rok do roku, wobec spadku o 1,5% w analogicznym kwartale 2020 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego). Dane przedstawił Główny Urząd Statystyczny.

W III kwartale 2021 r. nastąpił wzrost PKB, który w skali roku wyniósł 5,3%. Wpłynął na to wzrost popytu krajowego, który ukształtował się na poziomie 8,6% (w II kw. 2021 r. odnotowano zwiększenie popytu krajowego o 12,4%). Złożył się na to wzrost akumulacji brutto o 33,8% (wobec wzrostu w II kwartale 2021 r. o 21,9%) oraz wzrost spożycia ogółem o 3,7% (wobec wzrostu w II kwartale 2021 r. o 10,3%). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 4,7% (wobec wzrostu w II kw. 2021 r. o 13,1%). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 9,3% (wobec wzrostu w II kwartale 2021 r. o 5,6%).

W efekcie pozytywny wpływ popytu krajowego na gospodarkę wyniósł +8,0 p. proc. (w II kwartale 2021 r. wpływ ten wyniósł +11,5 p. proc.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem i pozytywny wpływ akumulacji brutto. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +2,8 p. proc. (wobec wpływu +7,8 p. proc. w II kwartale 2021 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł +2,7 p. proc. oraz wpływ spożycia publicznego +0,1 p. proc. (w II kwartale 2021 r. odpowiednio: +7,2 p. proc. i +0,6 p. proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł +1,5 p. proc. (w II kwartale 2021 r. było to +0,9 p. proc.). Odnotowano znaczący pozytywny wpływ przyrostu rzeczowych środków obrotowych, który wyniósł +3,7 p. proc. (wobec wpływu +2,8 p. proc. w II kw. 2021 r.). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +5,2 p. proc. (wobec +3,7 p. proc. w II kwartale 2021 r.). W III kwartale br. zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -2,7 p. proc. (wobec -0,3 p. proc. w II kw. 2021 r.).

Harmonogram konkursów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój na rok 2022

Przedstawiono Harmonogram konkursów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój na rok 2022.

W związku z obowiązującym obecnie w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego i wprowadzanymi przez różne instytucje rządowe i samorządowe działaniami, mającymi na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii, podejmowane są decyzje umożliwiające ukierunkowanie środków funduszy europejskich na ograniczanie negatywnych skutków obecnej sytuacji. Działania te mogą spowodować wprowadzanie modyfikacji w zakresie i terminach zaplanowanej interwencji ze środków EFS.

Zmiana Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Zmieniono Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Zmianę zatwierdziła Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak 26 listopada br. i od tego dnia jest stosowana.

Konsultacje projektu RPO woj. Podlaskiego

Rozpoczęły się konsultacje projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego (FEdP) na lata 2021-2027. Potrwają do 29 grudnia.

Program ma rekordowy budżet. Jest o 37 mln euro większy niż jego odpowiednik, realizowany w latach 2014-2020. Na każdego mieszkańca województwa ma przypaść 1062 euro. Tym samym Podlaskie plasuje się na drugim miejscu wśród województw pod względem wzrostu wartości w porównaniu z poprzednim programem.

Uwagi do projektu Programu można zgłaszać przez formularz konsultacyjny.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".