Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Członkowie PZFP nadal skuteczni

Członek PZFP po raz kolejny złożył najlepszą ofertę w przetargu BGK na wybór pośredników finansowych.

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zostało wybrane jako wykonawca cz. III przetargu  Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Inwestycyjno - Obrotowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Stopy procentowe znowu w górę

2 marca odbyło się posiedzenie Zarządu PZFP. W spotkaniu wzięła udział także Komisja Rewizyjna w pełnym składzie.

Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc do poziomu:

  • stopa referencyjna 3,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 3,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 3,55% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 3,60% w skali rocznej;

Informacja po posiedzeniu Rady.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych FEP 2021-2027

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, zawierające stanowisko do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem.

Konsultacje projektu FEP 2021-2027 trwały 37 dni (od 30 grudnia 2021 r. do 4 lutego 2022 r.). Do udziału w konsultacjach zaproszono szerokie grono osób i instytucji, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), podmiotów publicznych, partnerów społecznych i gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych (NGO), środowisk akademickich, związków zawodowych, przedsiębiorców oraz osoby prywatne.

Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 wersja 2.0.

Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego 2014-2020

Zaktualizowano Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego 2014-2020.

Celem Programu jest zwiększanie konkurencyjności regionu oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych.

Nowa wersja programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

28 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowaną wersję programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 v. 2.0 (FE SL 2021-2027).

Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa oraz aktualnymi ustaleniami w ramach negocjacji Kontraktu Programowego wysokość środków dostępnych w ramach programu wynosi 2 792 340 098 euro, w tym: 2 092 328 592 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 700 011 506 euro z Europejskiego Funduszu Społecznego+. Dodatkowo w aktualnej wersji programu FE SL 2021-2027 uwzględniono środki w ramach: Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – ok. 2 066 000 000 euro (alokacja dla Śląskiego wskazana w lutym br. przez resort rozwoju). Łączna alokacja Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027 wynosi ok. 4 858 340 098 euro.

Obradował Zarząd PZFP

2 marca odbyło się posiedzenie Zarządu PZFP. W spotkaniu wzięła udział także Komisja Rewizyjna w pełnym składzie.

Dyskutowano m.in. na temat tegorocznego Walnego Zebrania Członków PZFP, sprawach finansowych Związku, współpracy z regionalnymi funduszami rozwoju.

.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".