Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Szybki Monitoring NBP – analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw

NBP opublikował analizę dotyczącą sytuacji przedsiębiorstw. "Szybki Monitoring NBP – analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw" publikowany jest zwyczajowo w drugiej połowie stycznia, kwietnia, lipca i października. Celem raportu jest ocena i prognoza koniunktury w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Raport jest przygotowywany w oparciu o kwartalne badania ankietowe, prowadzone przez NBP od 1997 r. oraz dane finansowe sektora przedsiębiorstw niefinansowych zbierane przez Główny Urząd Statystyczny.

 Zysk i rentowność netto sektora przedsiębiorstw niefinansowych obniżyły się, ale sytuacja finansowa sektora pozostała relatywnie korzystna. Obniżyła się dynamika przychodów firm, przy wzroście ich zależności od popytu zagranicznego – realne przychody ze sprzedaży zagranicznej kształtują się wyraźnie powyżej długookresowego trendu odmiennie niż w przypadku sprzedaży krajowej.

Dynamika przychodów ze sprzedaży pozostała wyższa od jej kosztów, co przełożyło się na wyraźny wzrost wyniku na sprzedaży. Jednocześnie wynik finansowy netto sektora, po dwóch latach dynamicznego wzrostu, był niższy niż przed rokiem, co było efektem spadku wyników na operacjach finansowych i pozostałej działalności. W konsekwencji, choć rentowność na sprzedaży pozostała wysoka, to rentowność obrotu netto wyraźnie zmniejszyła się.

Nieznacznie poprawiły się kwartalne prognozy ogólnej sytuacji firm oraz popytu, choć oba wskaźniki pozostają niskie.

Przegląd dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach

Zachęcamy do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących przeglądu dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach.

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w ramach przygotowań do zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, którą w polskim systemie prawnym wdraża ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Jak wskazuje Komisja Europejska, przedmiotowa inicjatywa ma pomóc MŚP poprzez rewizję obowiązujących przepisów UE dotyczących płatności w oparciu o dostępne i przyszłe dane w celu promowania zdecydowanej zmiany w kierunku kultury „szybkich płatności”.

Udział w tych konsultacjach publicznych, trwających do 17 marca br., można wziąć za pośrednictwem tej strony poprzez wypełnienie kwestionariusza online. Przedmiotowa strona internetowa, w tym kwestionariusz, są dostępne także w języku polskim.

Konsultacje publiczne prowadzone są bezpośrednio przez Komisję Europejską, za pośrednictwem przywołanej strony internetowej.

Zasady finansowania Programu FERS

Opublikowano zasady finansowania dla programu FERS zatwierdzone 16 stycznia 2023 r. przez Minister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak.

Celem Zasad jest zaprezentowanie głównych założeń systemu finansowania programu. W dokumencie opisane zostały, m. in.: - istotne warunki kwalifikowalności wydatków, - rodzaje projektów planowanych do realizacji w FERS, - zasady konstruowania budżetu projektów, - zasady finansowania i rozliczania projektów, - sposób poświadczania wydatków. Przygotowane Zasady są spójne z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Wraz z plikami zawierającymi dokumenty publikujemy również zestawienie uwag z konsultacji projektu Zasad finansowania wraz ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej FERS.

Harmonogram naborów realizowanych w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na 2023 r.

Opublikowano Harmonogram naborów realizowanych w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na 2023 r.

19 stycznia br. został zaakceptowany harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r. Harmonogram uwzględnia wszystkie planowane w 2023 r. nabory w FENG, w tym organizowane w trybie konkurencyjnym oraz niekonkurencyjnym. Przewiduje się uruchomienie 27 naborów w trybie konkurencyjnym i 16 w trybie niekonkurencyjnym.

Odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

17 stycznia w Warszawie odbyło się inaugurujące posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. W spotkaniu, z ramienia PZFP, wziął udział w roli obserwatora Prezes Związku Marek Mika.

Obrady Komitetu dotyczyły następujących tematów:

  • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
  • Rola Komitetu Monitorującego.
  • Regulamin działania Komitetu.
  • Prezentacja zasad wyboru projektów.
  • Przyjęcie kryteriów wyboru projektu dla Wsparcia tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wdrażanego z wykorzystaniem finansowania niepowiązanego z kosztami (FNLC) realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  • Przyjęcie kryteriów ogólnych wyboru projektów.

Pierwotna agenda zawierała punkt „Instrument finansowy na samozatrudnienie – ocena ex-ante oraz założenia projektu”. Ostatecznie przeniesiono go na kolejne posiedzenie.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".