Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Opublikowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

17 stycznia 2023 roku Zarząd Województwa Lubelskiego, uchwałą nr CDXXIV/7457/2023, przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Harmonogram uwzględnia nabory wniosków, których ogłoszenie planowane jest w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

W I kwartale 2023 r. ogłoszonych zostanie 11 naborów, w tym 8 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Pierwsze nabory rozpoczną się w marcu 2023 roku. Projekty będą wybierane zarówno w trybie konkurencyjnym, jak i niekonkurencyjnym.

Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Opublikowano Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) to dokument rozwijający oraz uszczegóławiający zapisy programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Wymóg przygotowania SZOP został określony w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Tryb przygotowania SZOP oraz zakres jego treści określają Wytyczne dotyczące szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027.

Kolejne sukcesy Członków PZFP

Wszystkie dotychczas rozstrzygnięte części przetargu BGK z jesieni ubiegłego roku zostały wygrane przez Członków PZFP.

W cz. XI, XII i XV przetargu BGK Wybór przez BGK Pośredników finansowych na potrzeby realizacji instrumentu finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR najlepsze oferty złożyły odpowiednio następujące podmioty: Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o., Fundusz Górnośląski S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Rozstrzygnięcia podjęte w przedmiotowym postępowaniu podjęte we wcześniejszych tygodniach były także korzystne dla funduszy zrzeszonych w naszych organizacjach. Część III została unieważniona.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Członkiem PZFP

Z satysfakcją informujemy o tym, że do grona Członków naszej organizacji dołączył Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Nasz nowy Członek zajmuje czołowe pozycje określające aktywność pożyczkową poszczególnych funduszy. Od 30 lat wspiera rozwój przedsiębiorczości i skutecznie konkuruje w ostatnich latach o kapitał pożyczkowy. Jesteśmy dumni z tego, że kolejny podmiot dołączył do naszego grona i wzmocnił nasz potencjał w pracy na rzecz optymalizacji otoczenia prawno-instytucjalnego funduszy pożyczkowych.

Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Opublikowano Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy programu Zawiera między innymi informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów.

Stopy procentowe bez zmian

W dniach 3-4 stycznia 2023 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej;

Informacja po posiedzeniu.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".