Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Członkowie PZFP nadal dominują w przetargach

Członkowie PZFP po raz kolejny złożył najlepsze oferty w przetargu BGK na wybór pośredników finansowych.

Z przyjemnością informujemy o tym, że Polska fundacja Przedsiębiorczości okazała się najlepsza w III części przetargu Wybór Pośredników Finansowych w celu zarządzania Funduszami Pożyczkowymi w ramach obsługi Projektu Pożyczki płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. W cz. II tego samego postępowania za najlepszą uznano ofertę Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Walne Zebranie Członków za nami

1 czerwca w Jachrance odbyło się Walne Zebranie Członków PZFP.

Wszyscy członkowie organów statutowych uzyskali absolutorium z wykonywania swoich obowiązków w 2021 roku. Uczestnicy zebrania zaakceptowali sprawozdania merytoryczne i finansowe Związku za ubiegły rok.

Wybrano także władze Związku nowej kadencji. Skład Zarządu na lata 2022-2025:

 1. Marek Mika – Prezes Zarządu.
 2. Katarzyna Sabarańska – Wiceprezes Zarządu.
 3. Barbara Bąkowska – Wiceprezes Zarządu.
 4. Aneta Grzębska – Członkini Zarządu.
 5. Janusz Hawrył – Członek Zarządu.

 Dziękujemy Panu Markowi Góreckiemu za pełną zaangażowania i bezinteresowną pracę w Zarzadzie Związku w latach 2010-2022.

 Skład Komisji Rewizyjnej na lata 2022-2025:

 1. Paulina Starzyńska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
 2. Katarzyna Malesza-Dzido – Członkini Komisji Rewizyjnej.
 3. Andrzej Wasilewski – Członek Komisji Rewizyjnej.

Dziękujemy Pani Zuzannie Szczudlik za czas i wysiłki poświęcone pracy w Komisji Rewizyjnej w ostatnich latach.

Walne Zebranie podjęły także uchwały o zmianie § 21 pkt 2 Statutu Związku (skrócenie okresu pomiędzy pierwszym i drugim terminem Walnego Zebrania do 30 minut) i o zmianie sposobu wyliczania składek członkowskich (podniesienie maksymalnego wymiaru składki).

Po Walnym Zebraniu miała miejsce, organizowana wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Funduszy Poręczeniowych, konferencja „Wdrażanie instrumentów zwrotnych w perspektywie finansowej 2021-2027” (prezentacje w załączeniu). Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zdobycia wiedzy o stanie przygotowań do realizacji projektów w ramach bieżącego okresu finansowania. Informacje były przekazywane m.in. przez przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Fundusz Odbudowy jest dodatkowym wsparciem dla państw członkowskich, które zapewni finansowanie dla reform i inwestycji po pandemii koronawirusa. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Komisja Europejska zaakceptowała nasz KPO. Polska ma otrzymać 158,5 mld zł

Wynegocjowane w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł oraz ponad 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek zostaną zainwestowane w sposób ściśle określony w KPO. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynować będzie współpracę kilkunastu resortów w procesie przygotowania i wdrożenia 48 reform i 54 inwestycji.

KPO koncentruje się na pięciu szerokich blokach tematycznych:

 • Odporność i konkurencyjność gospodarki,
 • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
 • Transformacja cyfrowa,
 • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
 • Zielona, inteligentna mobilność.

Ostatnim z komponentów jest Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania.

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania.

Polska gospodarka rośnie

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 1. kwartale 2022 r. zwiększył się realnie o 8,5% rok do roku wobec spadku o 0,6% w analogicznym okresie 2021 r.

W 1. kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 2,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 9,1%.

Dane szczegółowe.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".