Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Zmiana wysokości stopy bazowej

Od 1 lutego 2022 roku wartość bazowej stopy referencyjnej dla Polski wzrasta z 1,21% do 2,04%.

Stopa referencyjna to stopa oprocentowania wykorzystywana do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak: pożyczka, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty. Do dnia 30 czerwca 2008 r. była ona okresowo ustalana przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów i publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Konsultacje nowego RPO dla Podkarpacia

W Jasionce odbyła konferencja konsultacyjna, związana z nowym programem regionalnym województwa Podkarpackiego.

Podkarpackie zajmuje 5 miejsce w kraju pod względem wysokości przyznanego wsparcia dla programów regionalnych. Porównując do perspektywy finansowej 2014-2020, region otrzyma ponad 67 mln euro więcej. Budżet na lata 2021-2027, który wyniesie ponad 2,181 mln euro, co stanowi 103,2% puli na lata 2014-2020. Udział województwa w sumie dla wszystkich programów regionalnych wzrósł z 6,8% na 7,7% - jest to największy wzrost budżetu – w porównaniu z perspektywą 2014-2020.  

Podkarpacie będzie też mogło korzystać ze środków z programu dla Polski Wschodniej. W nowej perspektywie program będzie miał budżet w wysokości 2,5 mld euro. Z programu dla Polski Wschodniej skorzystają regiony: lubelski, podkarpacki, podlaski, świętokrzyski i warmińsko-mazurski. Nowością jest to, że obejmie on także statystyczny subregion mazowiecki regionalny (bez Warszawy i otaczających ją 9 powiatów).

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów i beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania z Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

15 listopada 2021 roku mocą Uchwały nr 1060/21 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przyjęty przez Radę Ministrów

5 stycznia 2022 r. zakończył się proces opiniowania projektu programu Fundusze Europejskie dla   Polski Wschodniej przez Radę Ministrów. Do dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi. Akceptacja Rady Ministrów zakończyła tym samym ostatni etap prac nad programem na gruncie polskim. Projekt programu zostanie teraz wysłany do Komisji Europejskiej, aby rozpocząć oficjalne negocjacje

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to jeden z programów krajowych, za pomocą których będą wdrażane Fundusze Europejskie w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027. Program jest kontynuacją dedykowanego wsparcia dla Polski Wschodniej, zapoczątkowanego w „Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” oraz „Programie Polska Wschodnia 2014-2020”. Nowością jest włączenie do programu części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów – czyli regionu statystycznego mazowieckiego regionalnego.

Program będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity budżet programu to ponad 2,5 mld euro.

Dodatkowe pieniądze dla Małopolski

Ponad 33,5 miliona euro trafi do Małopolski w ramach unijnego instrumentu REACT-EU. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w obecnie obowiązującym programie regionalnym.

REACT-EU jest jednym z elementów tak zwanego Europejskiego Planu Odbudowy, czyli dodatkowego wsparcia na walkę z kryzysem w Europie oraz naprawę gospodarki dotkniętej skutkami COVID-19. Blisko 14 mln euro, trafi do małopolskich przedsiębiorców, na pokrycie kosztów realizacji projektów, związanych z odbudową gospodarki regionu. Wsparcie będzie miało formę dotacji, choć nie jest wykluczone, że część środków dla przedsiębiorców przekazywana będzie w postaci pożyczek. Zasady i kryteria przyznania wsparcia małopolskim firmom zostaną ustalone po zidentyfikowaniu potrzeb Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), zawartych w wynikach ankiety prowadzonej obecnie przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Warunki wdrażania dodatkowych środków są elastyczne. Przedsięwzięcia objęte REACT-EU będą finansowane do końca 2023 roku.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".