Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2021 rok

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2021 rok.

Dokument prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w roku 2021.

 

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za IV kwartał 2020 roku

GUS opublikował dane pokazujące wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za IV kwartał 2020 roku. W IV kwartale 2020 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 0,1%. W porównaniu do IV kwartału 2019 r. wzrosły o 1,1%.

W IV kwartale 2020 r. najwyższy wzrost cen odnotowano w przypadku usług reklamy, badania rynku i opinii publicznej, tj. o 1,5% w stosunku do poprzedniego kwartału. Wzrost cen usług reklamy, badania rynku i opinii publicznej w IV kwartale spowodowany był głównie wzrostem cen usług w działalności związanej z reprezentowaniem mediów (jednej ze składowych usług reklamy), w tym w szczególności w zakresie usług pośrednictwa w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w radio i telewizji, na co z kolei wpłynął korzystny dla rynku reklam okres świąteczny.

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

17 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 156/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 53.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje zmiany w odniesieniu do następujących punktów: - Zmiany w zakresie EFS w działaniu 7.7; - Zmiana Indykatywnego Planu Finansowego dotycząca przesunięcia środków z 1.2 do 1.1; - Zmiana załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie który będzie wnioskodawcą.

 

Prezes PZFP wziął udział w 3. Forum Akademicko-Gospodarczym

W dniach 24-25 lutego br. odbywało się 3. Forum Akademicko-Gospodarcze. W wydarzeniu wziął udział Prezes PZFP, Pan Marek Mika.

Organizatorem wydarzenia było Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. Patronat Honorowy objęły resorty: rozwoju, pracy i technologii, edukacji i nauki oraz finansów funduszy i polityki regionalnej.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczył Pan Premier Jarosław Gowin,  poruszano m.in. takie tematy jak:  przedsiębiorstwa i uczelnie w realizacji Krajowego Planu Odbudowy i drodze do Gospodarki 4.0, zmiany w relacjach uczelni z otoczeniem, finansowanie współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. Możliwości i bariery.

Przedstawiciele PZFP są wszędzie tam gdzie dyskutuje się o sprawach ważnych dla funduszy pożyczkowych.

 

Szkolenie z analizy finansowej za nami

W dniach 1 – 2 marca Członkowie PZFP uczestniczyli w szkoleniu „Ocena ryzyka pożyczkowego przedsiębiorców w działalności obrotowej i inwestycyjnej”.

Szkolenie, w formie online, zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją Microfinance Centre. Dzięki finansowaniu z Programu EaSI, uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów udziału w wydarzeniu.

W trakcie szkolenia, prowadzonego przez Pana Mirosława Mellera poruszano m.in. takie tematy jak: Bilans i jego ocena, Zabezpieczenia pożyczek, Etapy procesu inwestycyjnego, czy też Ustalanie limitów pożyczkowych i weryfikacja potrzeb finansowych wnioskodawcy.

W interaktywnym webinarium wzięli udział przedstawiciele 32 zrzeszonych w PZFP podmiotów. Dziękujemy MFC za współpracę w organizacji przedmiotowego wydarzenia i polecamy Państwu współpracę z Fundacją.

 

Obradował Konwent Marszałków RP

24 lutego odbyło się posiedzenie Konwentu Marszałków RP, pod aktualnym przewodnictwem Województwa Podlaskiego.

Jednym z głównych punktów posiedzenia był Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Do dyskusji o stanie prac nad programem reform i projektów, na który Polska może otrzymać z UE ponad 57 mld zł zaproszono Małgorzatę Jarosińską - Jedynak, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej i Miguela Gil Tertre, Dyrektora Wydziału „Semestr Europejski, Strategiczne Inwestycje Europejskie & Spójność” Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej. Całkowity budżet KPO to blisko 724 mld euro. Polska z tej puli może otrzymać ponad 59 mld euro, z tego: 24,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek. To program, który ma na celu przede wszystkim złagodzenie gospodarczych oraz społecznych skutków pandemii koronawirusa, ale również ma sprawić aby gospodarki państw członkowskich były bardziej odporne, lepiej przystosowane na wyzwania związane z transformacją ekologiczną i cyfrową. Projekt KPO jest oparty na pięciu kluczowych komponentach. Są to: odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz zielona i inteligentna mobilność.

Dyskutowano także o projekcie Umowy Partnerstwa na nowy okres programowania. To dokument określający, w jaki sposób Polska będzie dysponować funduszami unijnymi. Mowa łącznie o 76 miliardach euro, które podzielone będą na programy krajowe oraz na programy regionalne. Ostateczna wersja projektu Umowy Partnerstwa ma być gotowa do przedłożenia Radzie Ministrów w czerwcu. Według wiceminister Jarosińskiej-Jedynak, programy krajowe i regionalne powinny być przyjęte w trzecim kwartale tego toku, co pozwoli przekazać je Komisji Europejskiej i rozpocząć formalne negocjacje Umowy Partnerstwa.

Zapis posiedzenia

Przyjęte stanowiska

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".