Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Kolejny sukces Członka PZFP

Nasi Członkowie zwiększają dominację w przetargach BGK na wybór pośredników finansowych.

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości złożyła najlepszą ofertę w cz. IV przetargu Wybór przez BGK Pośredników finansowych na potrzeby realizacji instrumentu finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Wszystkie RPO na lata 2021-2027 zatwierdzone przez KE

Wszystkie programy regionalne otrzymały już akceptację ze strony Komisji Europejskiej. 7 grudnia - jako ostatnie - przyjęte zostały programy dla województwa: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. 

7 grudnia 2022 r. Komisja Europejska przyjęła poniższe programy regionalne:

 • Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 1,84 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 0,91 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – 1,3 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – 1,75 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – 1,46 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 1,69 mld euro.

Wcześniej zakończyły się negocjacje z Komisją Europejską dotyczące pozostałych programów regionalnych:

 • Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – 2,31 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 2,74 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – 2,69 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – 5,14 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – 2,15 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 1,79 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 2,43 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 2,1 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 2,27 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – 0,97 mld euro.

W ramach programów regionalnych, które będą wdrażane w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, pięć województw (śląskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie i łódzkie) w swoich budżetach będzie posiadać również środki finansowe, które pochodzą z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Stopy procentowe bez zmian

7 grudnia 2022 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

 • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
 • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
 • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;
 • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

Informacja po posiedzeniu

RPO dla Wielkopolski na nowy okres programowania zatwierdzony przez KE

Ponad 2,1 mld euro otrzyma Wielkopolska z budżetu UE w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. 5 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, którego flagowym elementem ma być Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej. 

Wielkopolska będzie miała łącznie do dyspozycji 2 154 405 816  euro. Kwota ta uwzględnia trzy źródła finansowania programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1 251 999 208 euro) i Europejski Fundusz Społeczny (487 598 161 euro) oraz wspomniany Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (około 414 808 447 euro), który jest dedykowany Wielkopolsce Wschodniej.

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 zaakceptowane przez KE

Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą zatwierdzającą program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Decyzja KE pozwala na rozpoczęcie następnego etapu niezbędnego do uruchomienia programu, czyli prac nad dokumentami wdrożeniowymi. Przewidywane jest, iż pierwsze nabory będą mogły być ogłoszone w I kwartale 2023 roku.

Łączna alokacja na program wynosi ponad 2,43 mld euro, co świadczy, iż w programie regionalnym będzie o 170 milionów euro więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Największy strumień środków popłynie na klimat i środowisko oraz energetykę, bo aż 690,7 mln euro, kwota ok. 436 mln euro została przeznaczona na instrumenty terytorialne, ponad 355,6 mln euro wesprze działania związane z transportem, zaś kwota 316,5 mln euro została przewidziana na wsparcie przedsiębiorstw. Na infrastrukturę edukacyjną, infrastrukturę usług społecznych i infrastrukturę ochrony zdrowia przeznaczono niemal 135,5 mln euro, zaś na kulturę i turystykę przewidziano nieco ponad 100 mln euro. Natomiast kwota blisko 703,8 mln euro wesprze projekty „miękkie” z EFS+ w zakresie włączenia społecznego, rynku pracy, zdrowia oraz edukacji.

Za wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 odpowiedzialny będzie Zarząd Województwa Lubelskiego, który do realizacji tego procesu wskazał Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (Departament Wdrażania EFRR, Departament Wdrażania EFS), a także Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Konferencja Członków PZFP za nami

24 listopada w warszawskim Hotelu Marriott odbyła się, organizowana przez PZFP i MFC, konferencja „Wkład funduszy pożyczkowych w rozwój polskiego rynku  mikrofinansowego”.

W gronie reprezentantów ponad trzydziestu funduszy tworzących Polski Związek Funduszy Pożyczkowych zastanawialiśmy się nad tym jakie działania muszą być wdrożone przez same fundusze, lecz także przez decydentów, aby w kolejnych latach sektor MŚP nadal miał dostęp do finansowania zewnętrznego w ramach wsparcia mikrofinansowego na eksperckim poziomie gwarantowanym przez fundusze pożyczkowe. Spotkanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza była podsumowaniem naszego wkładu w rozwój polskiego rynku mikrofinansowego i sektora MŚP. W drugiej części odbyła się dyskusja dotycząca wyzwań stojących przed funduszami pożyczkowymi w najbliższych latach.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".