Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

NBP opublikował Raport dotyczący sytuacji na rynku kredytowym w III kw. br. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w III kwartale oraz przewidywania banków na IV kwartał 2022 r. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą na początku października 2022 r. wypełniły 23 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89%.

Pogorszenie się perspektyw makroekonomicznych i wzrost stóp procentowych istotnie ograniczyły aktywność na rynku kredytowym w III kwartale 2022 r. Banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów i zanotowały spadek popytu w większości segmentów rynku kredytowego, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw.

W III kwartale 2022 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw, jako powód podając m.in. pogorszenie się prognoz sytuacji gospodarczej. Jednocześnie, z wyjątkiem obniżenia maksymalnej kwoty kredytu, banki nie zmieniły istotnie warunków kredytowania. Spadek popytu na kredyty, poza krótkoterminowymi dla dużych przedsiębiorstw, wynikał m.in. z pogorszenia koniunktury gospodarczej i niższego zapotrzebowania na finansowanie inwestycji. Na poprawę popytu na kredyt krótkoterminowy miało natomiast wpływ zwiększone zapotrzebowanie na finasowanie zapasów i kapitału obrotowego.

Po rocznym okresie zaostrzania kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych, w III kwartale 2022 r. większość banków nie dokonało zmian uwzględniając w swych decyzjach m.in. spadek popytu i wzrost konkurencji ze strony innych banków. Najczęściej wskazywanym przez banki powodem znacznego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe było pogorszenie się sytuacji gospodarstw domowych i prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym.

W opinii banków zaostrzenie polityki kredytowej w III kwartale 2022 r. w segmencie kredytów konsumpcyjnych wynikało z pogorszenia się sytuacji gospodarstw domowych i wzrostu stóp procentowych. Banki podniosły marżę kredytową, w tym na kredyty obarczone podwyższonym ryzykiem, ale jednocześnie obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu. Banki ponownie zaobserwowały spadek popytu na kredyt będący następstwem m.in. spadku zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku.

Banki obawiają się dalszego obniżenia aktywności na rynku kredytowym w IV kwartale 2022 r. Ankietowane podmioty przewidują kontynuację zaostrzania polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw (głównie dużych podmiotów) i gospodarstw domowych oraz oczekują, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla przedsiębiorstw, spadku popytu, szczególnie dużego w przypadku długoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw.

Inflacja nie odpuszcza

GUS podał dane o inflacji w październiku.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w paź­dzierniku 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,9% (przy wzroś­cie cen towarów – o 19,5% i usług – o 13,0%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,8% (w tym towarów – o 2,1% i usług – o 0,7%).

W regionach trwają prace nad regionalnymi programami operacyjnymi

Władze regionów intensywnie pracują nad swoimi regionalnymi programami operacyjnymi na bieżący okres programowania.

 Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przyjął projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM), który został natychmiast przesłany oficjalnie Komisji Europejskiej. Celem władz regionu było uwzględnienie w możliwie największym stopniu specyfiki regionu oraz potrzeb jego mieszkańców w ramach, które zostały ustalone przepisami rozporządzeń oraz priorytetami Komisji Europejskiej. Projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako zgodny z Umową Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. Zatwierdzenie Programu przez Komisję Europejską jest spodziewane do końca 2022 roku. Ogłoszenie pierwszych konkursów jest planowane na I półrocze 2023 roku. W ramach programu FEWiM województwo warmińsko-mazurskie ma otrzymać ponad 1mld 786 mln euro. Program ten stanowi przede wszystkim odpowiedź na wyzwania opisane w strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030”, a główny cel programu wynika również z polityk Unii Europejskiej oraz strategii krajowych. Fundusze europejskie zostaną zainwestowane we wzrost społeczny i gospodarczy województwa.

Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, uwzględniający ostateczny efekt negocjacji, został przesłany do Komisji Europejskiej. Kształt przekazanego programu do Komisji Europejskiej został wypracowany we współpracy z wieloma środowiskami i gremiami w zgodzie z zasadą partnerstwa. Partnerzy z poziomu samorządów lokalnych i innych instytucji publicznych, partnerzy społeczno-gospodarczy, partnerzy reprezentujący społeczeństwo obywatelskie oraz organizacje badawcze i uczelnie zaangażowani zostali w prace nad określeniem zakresu i kierunków interwencji FEPZ na bardzo wczesnym etapie prac – na długo przed przyjęciem projektu FEPZ i skierowaniem go do konsultacji społecznych. Alokacja programu ma wynieść blisko 1,7 miliarda euro.

Przedstawiciel PZFP w Komitecie Monitorującym program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (KM FERS)

Prezes Związku, Pan Marek Mika będzie pełnił, z ramienia PZFP, rolę obserwatora w Komitecie Monitorującym program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (KM FERS).

Komitet zatwierdza metodykę i kryteria stosowane przy wyborze projektów w ramach FERS, dokonuje przeglądu wdrażania i postępów poczynionych na drodze do osiągnięcia celów Programu oraz bada kwestie wpływające na jego wykonanie.

Nowa wersja programu "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027"

Opublikowano nową wersję programu "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027".

19 października 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt programu, który został przekazany do zaopiniowania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. 24 października br. projekt został pozytywnie zaopiniowany pod względem zgodności z Umową Partnerstwa, co pozwoliło Zarządowi Województwa jeszcze tego samego dnia podjąć uchwałę przyjmującą projekt programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” wersja 1.1 (SFC) po opinii IK UP (uchwała nr 1918/369/VI/2022). 25 października Województwo Śląskie zakończyło kolejny kluczowy etap negocjacji nad nowym programem, wysyłając najnowszą wersję programu do akceptacji Komisji Europejskiej.

Projekt wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027

Przedstawiono Projekt wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027.

Zachęcamy do zaopiniowania projektu wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027. Opinie i uwagi do dokumentu prosimy przekazywać do 2 grudnia 2022 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na przedstawionym formularzu.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".