Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Opublikowano Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Jest to dokument przeznaczony dla wnioskodawców i beneficjentów projektów planowanych do dofinansowania lub dofinansowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Dokument zawiera ogólne zasady kwalifikowalności wydatków dotyczące priorytetów 1-6 oraz 9, a także szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach działania FELD.04.01 Drogi wojewódzkie i działania FELD.04.02 Drogi lokalne. Na dalszym etapie prac Zasady będą uzupełniane o szczegółowe wymogi dotyczące pozostałych działań.

Kolejne sukcesy Członków PZFP

Członkowie naszej organizacji dominują w przetargach BGK na wybór Partnerów Finansujących.

W cz. I, I i III przetargu BGK Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego najlepsze oferty złożyły odpowiednio następujące podmioty: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

 

Trwa dialog z regionami

Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze postulaty z dwóch kolejnego regionu, tj. województwa Podkarpackiego.

PZFP, wraz z postępami we wdrażaniu bieżącego okresu programowania będzie przekazywać nasze spostrzeżenia, doświadczenia i postulaty tym podmiotom, które posiadają kompetencje w kształtowaniu warunków prowadzenia działalności przez fundusze pożyczkowe.

PZFP interweniuje ws. niejasnych wytycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Zwróciliśmy Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej uwagę na niejasności zawarte w przygotowanych przez resort wytycznych.

Nasze pismo dotyczyło dwóch obszarów. Pierwszy z nich to Zasady horyzontalne na poziomie ostatecznego odbiorcy w kontekście zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W naszej ocenie konieczne jest pilne podjęcie działań w kierunku dokonania zmiany lub wydania właściwej interpretacji Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Rekomendujemy, aby zmiany Wytycznych uwzględniały zasadę proporcjonalności, tak aby obowiązki nakładane na Ostatecznych Odbiorców nie stanowiły nadmiernego obciążenia w stosunku do zamierzonego celu. W szczególności zapewnienie dostępności nie powinno być obligatoryjne w przypadkach gdy dany produkt lub usługa, ze względu na swój charakter, nie mogą być użytkowane przez osoby z niepełnosprawnościami lub koszty dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podstawowych wydatków w ramach finansowanego przedsięwzięcia. Jednocześnie, podmioty prowadzące postępowania przetargowe na wybór partnerów finansujących (przede wszystkim Bank Gospodarstwa Krajowego), powinni wprowadzić zmiany w umowach dotyczących instrumentów finansowych.  Na poziomie inwestycji Ostatecznego Odbiorcy wymogi niedyskryminujące powinny oczywiście pozostać. Konieczne jest jednak usunięcie obowiązku dostosowania usług/produktów powstałych w wyniku, wspieranego za pomocą instrumentów zwrotnych, przedsięwzięcia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Drugi obszar to zakup ze środków Funduszy Europejskich 2021-2027 używanych środków trwałych, które stanowiły wydatek finansowany z innego wsparcia UE, a zakaz podwójnego finansowania. W naszej opinii dopuszczalna jest sytuacja, w której przedsiębiorca z Warszawy w 2020 roku zakupił maszynę przy wsparciu środków pochodzących z RPO WM, a obecnie sprzedaje ją przedsiębiorcy z Gdańska korzystającego przy tej transakcji z pożyczki finansowanej z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza. Zauważamy jednak niejasności i sprzeczności w Wytycznych wydanych przez Ministerstwo. Zwróciliśmy się o doprecyzowanie treści punktu 2.3(2)(b) przytoczonych Wytycznych w taki sposób, aby ich treść w jednoznaczny sposób ograniczała pojęcie podwójnego finansowania do przedsięwzięcia realizowanego przez danego Ostatecznego Odbiorcę/Beneficjenta i tym samym dopuszczała wspieranie środkami pochodzącymi z bieżącego okresu programowania majątku, który został przez poprzedniego właściciela nabyty przy współfinansowaniu UE lub innych środków publicznych.

Małopolska odnosi się do naszych postulatów

Otrzymaliśmy odpowiedź z kolejnego regionu na nasze postulaty. Pismo do Związku skierował Marszałek Województwa Małopolskiego.

Prowadzimy dialog ze wszystkimi podmiotami kreującymi warunki prowadzenia działalności przez Członków Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych.

Kolejne regiony reagują na nasze postulaty

Otrzymaliśmy odpowiedzi z kolejnych urzędów marszałkowskich na nasze postulaty dotyczące usprawnienia wdrażania instrumentów finansowych.

Po naszej listopadowej konferencji, która odbyła się w Sielpi Wielkiej nasza organizacja przekazała postulaty naszego środowiska wszystkim marszałkom województw. Kolejne regiony ustosunkowują się do naszych pomysłów. Odbyły się już spotkania w Wielkopolsce i woj. Świętokrzyskim. Otrzymaliśmy także odpowiedzi z woj. Lubelskiego, Śląskiego i Pomorskiego. Z tym ostatnim nawiązano już kontakty na poziomie roboczym w celu dalszej współpracy.

Nasza organizacja będzie prowadzić dialog ze wszystkimi podmiotami, których decyzje mają wpływ na warunku prowadzenia działalności przez fundusze pożyczkowe.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".