Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Województwo Warmińsko-Mazurskie podpisało umowę z BGK

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały 28 grudnia umowę na finansowanie instrumentów finansowych w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. BGK będzie zarządzał środkami, które trafią na wsparcie przedsiębiorczości, poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii

Umowa opiewa na kwotę blisko pół miliarda złotych (499,85 mln zł), z czego ponad 424 mln zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Środki w programie trafią na pożyczki, które wesprą transformację cyfrową małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), inwestycje rozwojowe sektora MŚP, przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia liczby OZE.

Od 1 stycznia zmianie ulega wysokość stopy bazowej

Od 1 stycznia wartość bazowej stopy referencyjnej dla Polski spada z 6,35% do 5,68%.

Stopa referencyjna to stopa oprocentowania wykorzystywana do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak: pożyczka, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty. Do dnia 30 czerwca 2008 r. była ona okresowo ustalana przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów i publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Informacja UOKiK.

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Opublikowano Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Dokument jest przeznaczony dla wnioskodawców i beneficjentów projektów planowanych do dofinansowania lub dofinansowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Dokument zawiera ogólne zasady kwalifikowalności wydatków dotyczące priorytetów 1-6 oraz 9, a także szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach działania FELD.04.01 Drogi wojewódzkie i działania FELD.04.02 Drogi lokalne. Na dalszym etapie prac Zasady będą uzupełniane o szczegółowe wymogi dotyczące pozostałych działań.

Kolejne sukcesy naszych Członków

Członkowie naszej organizacji po raz kolejny wykazali się skutecznością w postępowaniu przetargowym.

Rozstrzygnięto przetarg Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. pn. Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka EKOenergetyczna III. W części II i IV najlepsze oferty złożyli nasi Członkowie, tj. odpowiednio Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie „Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”. W cz. I i III zwycięzcami zostały następujące podmioty: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie i Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. będzie wdrażał instrumenty zwrotne w bieżącym okresie programowania

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego będzie realizował wsparcie zwrotne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Łączna wartość zawartej umowy to: 510 824 865,45 PLN.

Wsparcie będzie realizowane poprzez instrumenty zwrotne (pożyczki) w czterech obszarach:

  1. Wsparcie MŚP (wartość wsparcia: 187 418 427,32 PLN) – Pożyczka rozwojowa.
  2. Efektywność energetyczna (wartość wsparcia: 101 531 621,60 PLN) – Pożyczka na modernizację nergetyczną budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publiczne.
  3. Odnawialne źródła energii (wartość wsparcia: 94 716 773,26 PLN) – Pożyczka OZE.
  4. Gospodarka o obiegu zamkniętym (wartość wsparcia: 127 158 043,27 PLN) – Ekopożyczka dla MŚP.

Projekty będą uruchamiane sukcesywnie już od I kwartału 2024 r.Środki (pożyczki) będą dystrybuowane za pośrednictwem Partnerów Finansujących, którzy zostaną wyłonieni w przetargach ogłaszanych przez Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Niemal miliard złotych na pożyczki dla przedsiębiorców w woj. Dolnośląskim

28 listopada władze woj. Dolnośląskiego podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W jej ramach zrealizowane zostaną projekty z zakresu instrumentów pożyczkowych o łącznej wartości ok 990 milionów złotych.

Dzięki podpisanej dzisiaj umowie Dolny Śląsk uruchamia mechanizm wsparcia finansowego w formie pożyczek w ramach 3 projektów:

  • Pożyczka rozwojowa - zwiększenie efektywności wdrażania innowacji w dolnośląskim sektorze MŚP.
  • Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, budynkach publicznych oraz w mikro i małych firmach z regionu.
  • Pożyczka OZE - zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii, budowa i rozbudowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.

Uzupełniająco finansowane będą stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".