Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

NBP opublikował wyniki kwartalnej ankiety nt. sytuacji na rynku kredytowym.

 W II kwartale 2023 r. ankietowane banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów wobec dużych przedsiębiorstw oraz zaostrzyły je wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Jednocześnie banki zaostrzyły większość warunków udzielania kredytów. Spadki zapotrzebowania na finansowanie inwestycji oraz – pierwszy raz od I kwartału 2021 r. – na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego osłabiły popyt w większości segmentów rynku kredytów dla przedsiębiorstw.

Po krótkotrwałym łagodzeniu, w II kwartale 2023 r. banki ponownie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych. Motywowały to m.in. pogorszeniem się prognoz sytuacji gospodarczej oraz jakości portfela kredytów mieszkaniowych, choć jednocześnie uwzględniały czynnik łagodzący jakim była sytuacja na rynku mieszkaniowym. Banki zachowały dotychczasowe warunki udzielania kredytów, a zdecydowana większość z nich zaobserwowała wzrost popytu na kredyt mieszkaniowy.

W opinii banków kontynuacja zaostrzania polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych w II kwartale 2023 r. wynikała ze wzrostu udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym. Banki podwyższyły marże kredytowe, w tym na kredyty obarczone podwyższonym ryzykiem, ale również zwiększyły maksymalną kwotę kredytu. Wzrost zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku, zdaniem banków, wzmacniał popyt gospodarstw domowych na kredyty konsumpcyjne.

Na III kwartał 2023 r. banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów oraz oczekują spadku popytu na kredyty dla MSP, jak również dalszego wzrostu popytu na kredyty dla dużych przedsiębiorstw oraz kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne.

Harmonogram naborów konkurencyjnych i niekonkurencyjnych dla programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Opublikowano Harmonogram naborów konkurencyjnych i niekonkurencyjnych dla programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Harmonogram obejmuje nabory konkurencyjne i niekonkurencyjne zaplanowane na kolejne 12 miesięcy. Harmonogram będzie aktualizowany co najmniej raz na kwartał. W związku z tym kolejne nabory będą dodawane sukcesywnie przy kolejnych zmianach dokumentów.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Przyjęto Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Dokument wskazuje zakres (terytorialny, finansowy, przedmiotowy i podmiotowy) wsparcia oraz przedstawia informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków polityki spójności. SZOP FEŁ2027 uszczegóławia zapisy programu regionalnego, doprecyzowując typy projektów, wskazując podmioty, które mogą wnioskować o dofinansowanie, czy określając poziom dofinansowania i wskaźniki. Jego przyjęcie jest niezbędne w celu ogłoszenia naborów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Strategia komunikacji Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021–2027

Opublikowano Strategię komunikacji Funduszy Europejskich dla woj. Opolskiego na lata 2021-2027.

Strategia komunikacji Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021–2027 to dokument określający cele, sposoby ich weryfikacji oraz spójne zasady i standardy działań informacyjno-promocyjnych programu regionalnego na lata 2021–2027.

Raport PZFP za 2022 rok gotowy

Z dumą informujemy o tym, że Raport PZFP za 2022 rok przygotowany przy wsparciu finansowym i merytorycznym Banku Gospodarstwa Krajowego jest już gotowy.


Ponad 7 tysięcy udzielonych pożyczek o łącznej wartości przekraczającej 2,5 mld zł świadczy o ogromie pracy wykonanej przez środowisko funduszy pożyczkowych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Jesteśmy w gotowości do dalszego działania w ramach bieżącej perspektywy finansowej UE. Nasz potencjał i doświadczenie będą dobrze służyć rozwojowi polskiej gospodarki. Każdego roku udowadniamy to, że jesteśmy rzetelnymi partnerami we wdrażaniu instrumentów zwrotnych finansowanych ze środków UE. 2022 rok był kolejnym tego dowodem.

Osoby zainteresowane otrzymaniem publikacji proszone są o kontakt z Dyrektorem Biura PZFP, Piotrem Rogowieckim.

Stopy procentowe bez zmian

W dniach 5-6 lipca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 6,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

            Informacja po posiedzeniu.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".