Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r.

Rada Ministrów przyjęła Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok.

W założeniach przyjęto m in. wzrost PKB w 2022 r. o 4,3 proc., stopę bezrobocia na poziomie 5,8 na koniec roku a inflację na poziomie 2,8 proc. Scenariusz na 2021 r. zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,1 proc., w kolejnym roku poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej nie zmieni się. Prognozowane jest utrzymanie wzrostu wynagrodzeń. Jego tempo zwiększy się w stosunku do 2020 roku. Przyjęto, że w 2021 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 6,2 proc., wobec 5 proc. wzrostu zanotowanego średnio w 2020 r. W 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 6,4 proc. Zakłada się, że w 2021 r. polski eksport wzrośnie o 8,8 proc. w ujęciu realnym, a w 2022 r. o 7,3 proc. Powinno się to przełożyć na dalszy wzrost udziałów polskiego eksportu w światowym handlu.

 

Kolejne środki na pożyczki płynnościowe

Komisja Europejska przyjęła polski plan na wykorzystanie prawie 1,4 mld zł w Programie Inteligentny Rozwój w ramach inicjatywy REACT-EU. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zdecydowana większość tych środków zostanie przeznaczona na pożyczki płynnościowe. BGK poinformował nas o tym, że pośrednicy finansowi będą wybierani w drodze konkursów na zasadach podobnych jak to miało miejsce w ubiegłym roku.

Plan Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakłada, że prawie 1,4 mld zł trafi do firm:

  • ponad 1,2 mld zł na pożyczki płynnościowe,

  • ponad 110 mln zł na nowe rozwiązania cyfrowe w przedsiębiorstwach,

  • ponad 52 mln zł na wsparcie zarządzania i monitorowania realizacji działań przeciwdziałających skutkom epidemii.

Powróci odnowiony Płynnościowy Fundusz Pożyczkowy, który zostanie zasilony kwotą ponad 1,2 mld zł. Z tego źródła do biznesu trafiło już blisko 2 mld zł. O pożyczkę po raz kolejny będą mogli ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Okres spłaty potrwa nawet do 6 lat, a karencja w spłacie do 6 miesięcy. Nie będzie opłat i prowizji za uruchomienie środków, oprocentowanie pozostaje na poziome 0%. Pożyczki będzie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów, czy usług zewnętrznych), jak również opcjonalnie na wydatki inwestycyjne. O pożyczki będzie można ubiegać się u pośredników finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego od 3 kwartału 2021 roku.

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów i beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania z Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

PZFP wraca do tematu TOR#10

PZFP wystosował pismo ws. TOR#10 do Departamentu Funduszy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

W naszym wystąpieniu przedstawiliśmy nowemu Dyrektorowi Departamentu potrzebę ostatecznego, formalnego uregulowania statusu prawnego środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości TOR#10.  Przypomnieliśmy o naszej propozycji dotyczącej tego, aby środki pochodzące z TOR#10 zostały przekazane właściwym funduszom pożyczkowym (np. w drodze podpisania aneksów do właściwych w przedmiotowym zakresie umów) na własność z przeznaczeniem na dalsze wspieranie rozwoju sektora MŚP. Podkreśliliśmy to, że cały proces wspierania rozwoju przedsiębiorczości za pomocą środków pochodzących z TOR# 10 okazał się dużym sukcesem, a przedmiotowy w przedmiotowym zakresie.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 2021 rok

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 2021 rok.

W dniu 18 maja 2021 r. Uchwałą nr 3718/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zmianę w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2021.

 

Kolejne posiedzenie Grupy Roboczej PZFP za nami

18 maja odbyło się drugie posiedzenie Grupy Roboczej PZFP ds. cyfryzacji działalności funduszy pożyczkowych i organizacji pracy w kontekście doświadczeń pandemicznych.

W trakcie spotkania przedstawiono informacje zawarte w przygotowanym przez Fundację Microfinance Centre podręczniku, którego celem jest podnoszenie świadomości menedżerów, pokazanie głównych trendów technologicznych i rozwiązań wspierających rozwój organizacji i podniesienie jakości jej pracy. W trakcie dyskusji zwracano uwagę na to, że fundusze pożyczkowe powinny być wyposażone w rozwiązania, które pozwolą pożyczkobiorcom na zdalny dostęp do takich informacji jak: saldo pożyczki, całkowity koszt zobowiązania, harmonogram spłaty. Na rynku dostępne są odpowiednie rozwiązania informatyczne. Po ich odpowiednim wdrożeniu i przyzwyczajeniu się klientów, dają duże oszczędności czasu ograniczając zakres prac administracyjnych. Nierzadko jest tak, że pożyczkobiorcy nie potrafią korzystać z nowoczesnych rozwiązań, jednak gdy bardzo czegoś potrzebują nagle okazuje się, że posiadają odpowiednie kompetencje cyfrowe. Podkreślano to, że projektowanie jakichkolwiek uniwersalnych rozwiązań cyfrowych może mieć miejsce tylko w sferze po stronie klienta, niemożliwe jest ujednolicenie zasad wewnętrznych funkcjonowania funduszy. Bariery w procesie digitalizacji leżą także po stronie niektórych organizacji. One same muszą być przekonane do tego, że cyfryzacja procesów wewnętrznych przyniesie wymierne korzyści. Zwracano uwagę na to, że strona publiczna powinna partycypować w kosztach cyfryzacji funduszy pożyczkowych. Przesłanką za tym jest choćby to, że w toku bardzo licznych kontroli żądane jest przedstawienie szeregu dokumentów. Wprowadzenie tu rozwiązań cyfrowych zdecydowanie ułatwiłoby cały proces. Ciekawym rozwiązaniem jest Chatbot pozwalający na uzyskanie przez pożyczkobiorców informacji o ofercie funduszu bez angażowania pracowników organizacji. Wskazano także na to,  że procesy cyfryzacyjne są wymuszane przez demografię – młodzi ludzie już teraz nie znają „kultury papieru”.

Co ważne digitalizacja nie przekłada się na zwolnienia – prowadzi do przesunięcia pracowników, pozwala za pomocą tej samej kadry osiągnąć więcej. Nadal obecna jest silna presja płacowa, należy spodziewać się jej dalszego wzmocnienia po zapowiedzianych zmianach w opodatkowaniu pracy.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".