Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy programu regionalnego. Zawiera między innymi informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów.

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – projekt z 3-11-2021 roku

Dostępna jest nowa wersja projektu RPO dla woj. Śląskiego.

3 listopada 2021 r. Zarząd Województwa przyjął projekt programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, określający główne obszary i szczegółowe kierunki działań na rzecz rozwoju województwa w nowej perspektywie unijnego finansowania na lata 2021-2027.

Polska gospodarka rośnie

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2021 roku zwiększył się realnie o 5,1 % rok do roku, wobec spadku o 1,5% w analogicznym okresie 2020 r.

PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 2,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 5,3%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za III kwartał 2021 r., który zostanie opublikowany w dniu 30.11.2021 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2021 rok

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego  Lubuskie 2020 na 2021 rok.

W dokumencie wprowadzono zmiany, polegające na zaplanowaniu dodatkowych konkursów w ramach: - Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu - ZIT Zielona Góra (Typ I. Udostępnianie zasobów przyrodniczych, Typ II. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz Typ III. Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań / kampanii informacyjno - edukacyjnych), na kwotę 2 800 000,00 zł, z terminem naboru wniosków od 17 grudnia 2021 roku do 3 stycznia 2022 roku. - Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ IV. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej), na kwotę 2 200 000,00 zł, z terminem naboru wniosków od 9 do 17 grudnia 2021 roku, - Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra (Typ I. Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów mająca na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom), na kwotę 15 000 000,00 zł, z terminem naboru wniosków od 17 grudnia 2021 roku do 3 stycznia 2022 roku. Ostateczne kwoty ww. naborów będą uzależnione od limitu dostępnych środków Ministerstwa Finansów, obowiązującego w miesiącu ogłoszenia konkursów. Zgodnie z przedmiotową zmianą uchwały przyjęty zostanie zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok, w którym w ramach EFRR i EFS zaplanowano 31 konkursów na łączną kwotę 155 600 000,00 zł, tj. 12 konkursów z EFRR na kwotę dofinansowania UE 106 400 000,00 zł oraz 19 konkursów z EFS na kwotę dofinansowania UE 49 200 000,00 zł (w tym: 6 konkursów dla Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na łączną kwotę dofinansowania UE 29 200 000,00 zł i 1 konkurs z IP ZIT Gorzowa Wlkp. na łączną kwotę 200 000,00 zł).

Stopy procentowe po raz kolejny w górę

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu  1,25%.

Jednocześnie  Rada  ustaliła  następujący  poziom  pozostałych  stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 1,75%;
  • stopa depozytowa 0,75%;
  • stopa redyskontowa weksli 1,30%;
  • stopa dyskontowa weksli 1,35%.

Konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Od 27 października do 3 grudnia 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEKP 2021-2027) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEKP 2021-2027 (Prognoza OOŚ).

Uwagi do programu należy zgłaszać wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy. Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone po 3 grudnia 2021 r. nie będą rozpatrywane. W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji zostanie opublikowane sprawozdanie dotyczące wyników konsultacji oraz pisemne podsumowanie wraz z uzasadnieniem zawierającym informację, w jaki sposób zgłoszone uwagi i wnioski zostały uwzględnione przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ewentualnie należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".