Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dokument informuje o tym, co można sfinansować z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kto może starać się o środki z programu, jak wybierane są projekty oraz jakie są kryteria ich oceny. Ponadto w dokumencie można znaleźć informacje o finansowaniu programu oraz przykładowe rodzaje projektów.

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego zawiera m.in. informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów.

 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 przyjęta

6 maja 2021 br. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.

Dokument jest odpowiedzią władz regionu na zmieniające się uwarunkowania i wyzwania. Przedstawia plan powiązanych i przemyślanych działań w perspektywie najbliższej dekady, stanowiący punkt wyjścia do szerokiej współpracy, której oczekiwanym efektem jest podniesienie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego.

 

XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Polska Wschodnia

Podczas posiedzenia Komitet Monitorujący Programu Polska Wschodnia przyjął sprawozdanie roczne z realizacji programu za rok 2020. Program Polska Wschodnia jest obecnie na 2 miejscu (po Programie Pomoc Techniczna) pod względem wartości rozliczonych i certyfikowanych do Komisji Europejskiej środków wśród wszystkich programów polityki spójności UE realizowanych w Polsce.

Miniony rok upłynął pod znakiem zmagania się ze skutkami epidemii COVID-19. W tym celu podejmowano szereg działań, także w ramach funduszy europejskich. W Programie Polska Wschodnia przeznaczono ok. 200 mln zł na wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorców.

Poza wprowadzeniem działania ukierunkowanego na pomoc przedsiębiorcom w czasie pandemii COVID-19, realizacja Programu przebiegała zgodnie z wcześniej założonymi celami. Od początku trwania Programu do końca 2020 r. zakontraktowano środki o wartości 7,9 mld zł (w maju 2021 r. przekroczona została kwota 8,1 mld zł). W samym 2020 r. w umowach o dofinansowanie podpisanych z przedsiębiorcami zakontraktowano środki o wartości 850 mln zł co było m.in. efektem ogłoszenia 7 konkursów dla przedsiębiorców.

Realizacja dwóch dotychczasowych edycji programu dedykowanego Polsce Wschodniej miała pozytywny wpływ na przyspieszenie rozwoju gospodarczego makroregionu. Aby utrwalić ten dobry trend, przygotowywany jest kolejny program – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Właśnie zakończyły się jego konsultacje społeczne. Jeszcze w tym roku program zostanie przekazany Komisji Europejskiej do negocjacji i zatwierdzenia.

 

NBP o sytuacji na rynku kredytowym

4 maja 2021 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w I kwartale 2021 r., oraz przewidywania banków na II kwartał 2021 r. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą na początku kwietnia 2021 r. wypełniły 23 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88%.

W I kwartale 2021 r. ankietowane banki nieznacznie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw oraz w zróżnicowany sposób zmieniły wobec sektora MSP. Jednocześnie lekko obniżyły warunki cenowe, choć podniosły marżę dla kredytów o podwyższonym ryzyku. Banki zanotowały osłabienie popytu ze strony dużych przedsiębiorstw i niewielkie jego zmiany ze strony sektora MSP, na co wpływ miało zaostrzenie polityki kredytowej banków i wykorzystanie własnych środków, ale jednocześnie wzrost zapotrzebowania na finasowanie fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji długu.

Banki złagodziły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i jednocześnie obniżyły marżę kredytową i wymagany udział własny, a z drugiej strony podniosły marżę dla kredytów o podwyższonym ryzyku. W I kwartale 2021 r. banki zaobserwowały istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, co uznały za efekt bardziej optymistycznego postrzegania przez kredytobiorców sytuacji gospodarczej, sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz złagodzenia polityki kredytowej.

Podobnie jak w poprzednim okresie, w I kwartale 2021 r. banki złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, przy zróżnicowaniu polityki kredytowej poszczególnych instytucji. Banki zwiększyły maksymalną kwotę kredytu i obniżyły koszty pozaodsetkowe, ale jednocześnie podniosły marżę kredytową. Zaobserwowany wzrost popytu wynikał ze złagodzenia kryteriów i warunków udzielania kredytu i wzrostu zapotrzebowania na finasowanie zakupu dóbr trwałego użytku.

Na II kwartał 2021 r. banki deklarują łagodzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych i dla sektora MSP oraz utrzymanie dotychczasowej polityki kredytowej wobec dużych przedsiębiorstw, a także oczekują wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytu.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".